Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

Ημερολόγιο
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων


Τα νέα μας

Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

Αποστολή

Αναγνωρίζοντας την σημασία του τομέα του Διαστήματος και των εφαρμογών της για πλήθος τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας η ΕΒΙΔΙΤΕ στοχεύει στην μεγιστοποίηση της Ελληνικής Βιομηχανικής συμμετοχής σε ένα τεράστιο διαστημικό πρόγραμμα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκου Οργανισμού Διαστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην βιομηχανική και ερευνητική ανάπτυξη της χώρας με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και προϊόντων

Η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών – ΕΒΙΔΙΤΕ - ιδρύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2008 έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια του μεγαλύτερου μέρους της εγχώριας βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και εφαρμογών.

 

Η ΕΒΙΔΙΤΕ, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση και ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ των μελών του καθώς, και τη διεύρυνση του οικοσυστήματος καινοτομίας, σας προσκαλεί να γίνετε μέλη.

Μέλη της ΕΒΙΔΙΤΕ μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες, μικρές) που δραστηριοποιούνται στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, πάροχοι υπηρεσιών, τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα και ενώσεις, φορείς μεταφοράς τεχνογνωσίας, εμπορικές ή επενδυτικές τράπεζες, επιχειρηματικοί άγγελοι, στρατηγικοί επενδυτές.

περισσότερα...

 

Design by