Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

 

Ημερολόγιο
Ημερολόγιο δραστηριοτήτωνΤα νέα μας

Διοικητικό συμβούλιο

Δρ. Αθανάσιος Πότσης

Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ)

Ο Αθανάσιος Πότσης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ενώ το 2002 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το σύνολο της έρευνας της διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής (German Aerospace Center) στο Μόναχο και χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια υποτροφίας από την εταιρεία EADS.

Στην ερευνητική του δράση περιλαμβάνονται πάνω από 20 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων καθώς και η δημοσίευση 4 επιστημονικών συγγραμμάτων από το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (German Aerospace Center – DLR) στον χώρο της επεξεργασίας ψηφιακού σήματος συστημάτων ραντάρ.

Από το 1998 μέχρι το 2002 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης της EADS σε θέματα νέας τεχνολογίας στον χώρο άμυνας. Από τον Σεπτέμβριο του 2003 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2006 εργάστηκε στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων της εταιρίας Intracom Defense Electronics -IDE. Από τον Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι σήμερα εργάζεται στον όμιλο επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Επενδύσεων (EFA Group) όπου είναι υπεύθυνος στρατηγικών επενδύσεων και διεθνών βιομηχανιών συνεργασιών στον χώρο της άμυνας τόσο στην Ελλάδα όσο κυρίως σε διεθνές επίπεδο. Από το 2006 είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση προγράμματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Κυβέρνηση του Ισραήλ σε θέματα βιομηχανικής συνεργασίας της Ισραηλινής Αμυντικής Βιομηχανίας.

Από το 2008 είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ).

Από το 2006 μέχρι σήμερα διδάσκει θέματα Αμυντικής Βιομηχανίας και Συστημάτων Στρατηγικής Επιτήρησης στην ΣΠΑ/ΣΔΙΕΠ.

Από το 2013 είναι μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του πρώτου Ελληνικού cluster διαστημικής τεχνολογίας και εφαρμογών.

 

Δρ. Βασίλης Τσαγκάρης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), CEO Irida Labs

Είναι πτυχιούχος τμήματος Φυσικής με MSc στα Ηλεκτρονικά και διδακτορικό σε σύνθεση δεδομένων (data fusion) από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ( ELLAB ), Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής, ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, ή ως Project Manager για περίπου δέκα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα Ε&Α τόσο στο ακαδημαϊκό χώρο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στην συνέχεια αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Irida Labs στην οποία σήμερα εργάζεται ως CEO.

 

Δρ. Βαγγέλης Κόλλιας

Ο Δρ Βαγγέλης Κόλλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Από το 1996 εργάζεται στην TELETEL Α.Ε. (www.teletel.eu), όπου κατείχε διάφορες θέσεις, από ανάπτυξη λογισμικού έως τη διαχείριση έργων. Από το 2007 είναι ο Διευθυντής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε & ΤΑ) της TELETEL, όντας υπεύθυνος για το συντονισμό πολυάριθμων Διεθνών Αναπτυξιακών Έργων στους τομείς των προϊόντων της αεροδιαστημικής, της άμυνας και των τηλεπικοινωνιών. Ασχολείται πολύ ενεργά με έργα ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων, για τους τομείς της πολιτικής αεροπορίας και του διαστήματος.

Σήμερα είναι υπεύθυνος για τα προϊόντα iSAFT, όλες τις δραστηριότητες Ε & Α που σχετίζονται με τον τομέα του διαστήματος και τις σχετικές μελέτες με την ESA. Έχει υπηρετήσει με επιτυχία ως συντονιστής σε πολλά διεθνή προγράμματα Ε & Α για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (RACE Ι & ΙΙ, ESPRIT, DRIVE II, ACTS, IST, GROWTH) και έχει συμμετάσχει σε διάφορα αναπτυξιακά έργα των ESA, ΝΑΤΟ, EDA & GJU.

Από το 2008, είναι ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστήματος.

 

Δρ. Xρήστος Γεωργόπουλος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανίων Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών, CEO Inaccess

 

Δρ. Εμμανουήλ Ζερβάκης

O Εμμανουήλ Ζερβάκης γεννήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα το 1975. Έλαβε τόσο το πτυχίο Φυσικής όσο και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Mικροηλεκτρονικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1997 και το 1999, αντίστοιχα. Το 2004 έλαβε το διδακτορικό του από το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Aπό το 2001 μέχρι το 2004 εργάστηκε στην THETA Microelectronics ως Σχεδιαστής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (junior). Συμμετείχε σε όλα τα προγράμματα της εταιρείας σχεδιάζοντας αναλογικά κυκλώματα χαμηλών και υψηλών ραδιοσυχνοτήτων που εισήχθησαν στις νέες αρχιτεκτονικές πομποδεκτών στοχεύοντας στις σύγχρονες ασύρματες επικοινωνίες. Στις αρχές του 2005 εντάχθηκε στην ΤΗΕΟΝ Sensors ( www.theon.com ) ως Σχεδιαστής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (senior) στο τμήμα MEMS και απο το 2008 έγινε Διευθυντής Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών.

Οι κύριες δραστηριότητές του περιλάμβαναν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των αναλογικών και μικτών αναλογικών/ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των PCB για την επεξεργασία σήματος των αισθητήρων MEMS. Συμμετείχε είτε ως Υπεύθυνος Προγράμματος είτε ως Τεχνικός Επικεφαλής σε διάφορα ESA, FP7 και Εθνικά χρηματοδοτημένα προγράμματα που εκτελέστηκαν επιτυχώς. Το 2010 έγινε Διευθυντής του Τμήματος MEMS της THEON Sensors. Από το 2013 ο Δρ. Εμ. Ζερβάκης είναι ο Γενικός Διευθυντής της European Sensor Systems S.A. (www.esenssys.com ) μίας εταιρείας υψηλής τεχνολογίας ανάπτυξης συστημάτων αισθητήρων που βασίζονται σε τεχνολογίες MEMS και στοχεύουν σε ιατρικές, βιομηχανικές και αεροδιαστημικές εφαρμογές. Είναι υπεύθυνος για την εταιρική στρατηγική και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

 

Στέλιος Μπολλάνος, Διευθυντής Planetek Hellas

Στέλιος ΜπολλάνοςO Στέλιος Μπολλάνος είναι μέρος της ομάδας Planetek από το 2004. Το 2005 επέστρεψε από την Ιταλία στην Ελλάδα και ίδρυσε την PlanetekHellas. Από τότε διαχειρίστηκε διάφορα έργα της εταιρίας στον τομέα Παρατήρησης Γης και στον τομέα Geomatic, που χρηματοδοτήθηκαν από τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και το 7ο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος για την έρευνα.

Έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα τεχνολογίας της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, στην Υποδομή Χωρικών Δεδομένων, στη διαχείριση Διαστημικών Δεδομένων Αστρονομίας, στο Εν πλω και στο Επίγειου τμήματος Διαστημικό Λογισμικό. Οι περιοχές κλειδί της εμπειρίας του είναι: Μεθοδολογίες και πρότυπα επιχείρησης (εξασφάλιση ποιότητας προγράμματος, δοκιμή συστημάτων, έλεγχος ποιότητας δεδομένων).

 Έχει πολύ καλή γνώση της ευρωπαϊκής διαστημικής αγοράς και πολύ καλή γνώση της ελληνικής εγχώριας ζήτησης για τις εφαρμογές EO. Σήμερα είναι ο διευθυντής της PlanetekHellas, μια από τις πιο καινοτόμες ελληνικές ΜΜΕ.

Άλλες σχετικές δραστηριότητες

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών, υπεύθυνος για την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση (Από τον Ιούνιο του 2012) http://www.hellenic-asi.org/gr_admin.php

Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του Space-Cluster της Αθήνας (Από τον Ιανουάριο του 2015) http://www.si-cluster.gr/en/about-si-cluster/governance.html

Μέλος της Eπιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαστήματος ΜΜΕ SME4SPACE (Από τον Δεκέμβριο του 2013) http://www.sme4space.org/

Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο COPERNICUS UserForum (Από τον Ιούνιο του 2014) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2584

 

Ευάγγελος Βερονικιάτης

Ευάγγελος ΒερονικιάτηςΑντιπτέραρχος εν Αποστρατεία, μέλος του ομίλου ΑΤΕΣΕ SA www.atese.gr

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. της TERRA SPATIUM SA www.terraspatium.gr

Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ) www.hasdig.com.gr

Αντιπρόεδρος της εταιρείας MILTECH SA www.miltech.gr

Mέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου, si-Cluster, www.corallia.org

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔIΤΕ) www.hellenic-asi.org

Έχει μεγάλη εμπειρία και πολύ καλή γνώση στον τομέα της εκπόνησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (FP7, HORIZON 2020,)καθώς και μεγάλη συμμετοχή σε προγράμματα της European Space Agency (ESA) στον τομέα επεξεργασίας και παραγωγής γεωχωρικών δεδομένων για συγκεκριμένες απαιτήσεις εφαρμογών, ευέλικτη και ικανή διαχείριση γεωπληροφοριών, σχεδιασμός και οργάνωση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, καθώς και λύσεις στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας.

Είναι Program Μanager στο πρόγραμμα Βιομηχανικής Υποστήριξης του Στρατιωτικού Δορυφόρου HELIOS ΙΙ

Έχει επίσης υλοποιήσει σημαντικά έργα στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Ικάρων

Υπηρέτησε σε όλα τα επίπεδα διοίκησης ενώ διετέλεσε επί διετία επιτελής στην αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ στην Νάπολη της Ιταλίας καθώς και Παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Διατηρεί τον τίτλο του Επίτιμου Διευθυντή Κλάδου του Γενικού Επιτελειου Εθνικής Άμυνας

Άλλες Σχετικές Δραστηριότητες

  • Mέλος του Ελληνικού Οργανισμού Έρευνας και Καινοτομίας στην Ασφάλεια
  • Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Eugenius Association
  • Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικού Σχεδιασμού
  • Μέλος της AFCEA
  • Μέλος του Marshall Center for Security

 

 

 

 

Design by