Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

Ημερολόγιο
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων


Τα νέα μας

Neuropublic

Μέλος EBIΔΙΤΕ

Neuropublic

Η NEUROPUBLIC (NP) είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογιών, με εξειδίκευση σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων που οικοδομούνται σε αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (Cloud computing). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούνται με επιτυχία για περισσότερα από 15 χρόνια, από περισσότερους από 800.000 τελικούς χρήστες στους τομείς της γεωργίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της υγείας, μεταξύ άλλων.

Η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από €3 εκ. σε Έρευνα και Ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, και εφαρμόζει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε καινοτόμα προϊόντα που καλύπτουν τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις αλλά και τις νέες τάσεις της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτύξει και εξελίσσει την πρώτη και μοναδική μεγάλης κλίμακας υποδομή Διαδικτύου των Πραγμάτων στην Ελλάδα, που αποτελείται από χιλιάδες αισθητήρες ιδίας σχεδίασης και κατασκευής εγκατεστημένους στην αγροτική γη.

Είναι μέλος διεθνών δικτύων όπως το Alliance for the Internet of Things Innovation (AIOTI, www.aioti.eu), το Big Data Value Association (BDVA, www.bdva.eu) το European Association of Remote Sensing Companies (EARSC, www.earsc.org) και η Farm Europe (www.farm-europe.eu) και συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας τους που ασχολούνται με την ευφυή γεωργία. Επίσης είναι μέλος των αντίστοιχων ελληνικών δικτύων, όπως το si-Cluster (www.si-cluster.gr/el), η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA, www.hetia.org), η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ, www.hellenic-asi.org) κλπ.

Συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό έργων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (Horizon 2020, LIFE, FP7 και FP6, όπως τα DataBio, IoF2020, SmartAgriHubs, LIFE GAIA Sense, e-shape, PoliRural, NIVA, XIFI, LASIE, ADVISE κλπ.), έργων χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) όπως τα Euro-VO Registry & RAWDAR αλλά και εθνικά έργα (με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υγειονομικές Μονάδες, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών κλπ.).

Τέλος, η εταιρεία σχεδίασε, καθιέρωσε και εφαρμόζει ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας (ΣΔΠΑΠ, το οποίο πιστοποιείται από την TÜV AUSTRIA HELLAS ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων: EN ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO/IEC 27001:2013 (Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών).

 

Διεύθυνση

  • Μεθώνης 6
  • 18545
  • Πειραιάς

Επικοινωνία

  • Τηλέφωνο:+30 210 4101010
  • Φαξ:+30 210 4101013
  • E-Mail:
  • Ιστοσελίδα:http://www.neuropublic.gr/

 

 

 

Design by