Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

Ημερολόγιο
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων


Τα νέα μας

ThetaMetrisis

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

MetrisisH ThetaMetrisis (Τεχνολογίες Φωτονικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων) ιδρύθηκε το 2008 ως spin-off από το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’. Η εταιρεία αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις για τον μη-καταστρεπτικό χαρακτηρισμό επιστρώσεων και επιφανειών.

Όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην έδρα της εταιρείας από ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων μηχανικών. Τα προϊόντα της ThetaMetrisis παρέχουν υψηλή αξιοπιστία και χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ τόσο από ερευνητικούς φορείς αλλά και βιομηχανίες στην παραγωγή και στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων τους.

Η τεχνογνωσία της εταιρίας εστιάζεται στην περιοχή των οπτικών και ηλεκτρονικών μετρήσεων και η οποία διαρκώς εξελίσσεται διαμέσου στενής και στοχευμένης συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς. Σε αυτή τη κατεύθυνση η εταιρεία συμμετέχει σε επιλεγμένα ερευνητικά προγράμματα στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων χαρακτηρισμού υλικών και υμενίων καθώς και χημικών/βιολογικών αισθητήρων.

 Τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων εφαρμόζονται στα προϊόντα της εταιρείας ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση της στη παγκόσμια αγορά ενώ παράλληλα οδηγούν στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων.

[ Μέλη ]

 

 

Design by