Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

Ημερολόγιο
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων


Τα νέα μας

Integrated Systems Developments S.A.

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

ISDΗ Integrated Systems Developments S.A. είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των Ολοκληρωμένων Συστημάτων (IS) με εγγυημένη ποιότητα και απόδοση.

Είναι μια εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων, συστημάτων λογισμικού και κατασκευών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων η οποία λειτουργεί ως αρχικός προγραμματιστής και ολοκληρωτής  ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παρέχοντας υπηρεσίες που κυμαίνονται από την ανάπτυξη λογισμικού για ενσωματωμένες πλατφόρμες γενικής χρήσης έως και τον σχεδιασμό ψηφιακών και αναλογικών / RF ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τον σχεδιασμό μνήμης, την επεξεργασία ψηφιακού σήματος για ενσωματωμένες / αυτόνομες εφαρμογές και τον σχεδιασμό PCB.

Επιπλέον, η ISD είναι ένας πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων που χειρίζεται όλες τις πτυχές του ορισμού του προϊόντος από τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την τεκμηρίωση, την παραγωγή μέχρι και την υποστήριξη. Η ISD συμμετέχει επίσης ενεργά στον τομέα της τηλεϊατρικής. 

Οι βασικές ικανότητες της ISD περιλαμβάνουν:

 •  την ανάπτυξη συστημάτων και πολυεπίπεδων SW
 • την ανάπτυξη DSP SW
 • τον σχεδιασμό ψηφιακών, αναλογικών RF VLSI
 • την αρχιτεκτονική υπολογιστών και συστημάτων
 • την αρχιτεκτονική δικτύου και τηλεπικοινωνιών
 • την μοντελοποίηση και προσομοίωση
 • την επικύρωση και επαλήθευση
 • τα πρωτότυπα
 • τις δοκιμές DFT.

Επιπλέον, το δίκτυο συνεργασίας της ISD επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στις πιο προηγμένες τεχνολογίες πυριτίου, στις πλατφόρμες συνεργασίας, στα νέα εργαλεία επικύρωσης / επαλήθευσης κλπ. Αυτές οι συνεργασίες δίνουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ISD.

Παράλληλα η ISD διαθέτει μεγάλη πείρα σε στρατιωτικές και διαστημικές πλατφόρμες:

Συγκεκριμένα ειδικεύεται στις:

 • Δοκιμές διαστημικών συστημάτων
 •  Στις επικοινωνίες
 • Στον σχεδιασμό-πιστοποίηση SW
 •  Στην Προσομοίωση και αποκλειστική ανάπτυξη HW.

Tέλος η ISD S.A συνεργάζεται επί σειρά ετών με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) συμμετέχοντας σε προγράμματα Ε & Α λογισμικού ενισχύοντας έτσι την μακρόχρονη εμπειρία της στην διεθνή αγορά ανάπτυξης λογισμικού.

 

Τηλ: +30 210 6895115

Fax: +30 210 6895412

www.isd.gr

 


[ Μέλη ]

 

Design by