Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

Adamant Composites

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η Adamant Composites Ε.Π.Ε είναι μια νέα και εξωστρεφής τεχνολογική εταιρεία με όραμα τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Προηγμένων Υλικών και Καταστευών με έμφαση στην νανοτεχνολογία και τα σύνθετα υλικά.

Ιδρύθηκε το 2012 από ερευνητές μηχανικούς με υψηλή εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και ανάπτυξης. Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ένος βιομηχανικού κόμβου σχεδιασμού και κατασκευής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για την αεροδιαστημική βιομηχανία.

Η τεχνογνωσία της εταιρίας συγκεντρώνεται στην περιοχή της νανοτεχνολογίας, των συνθέτων υλικών, του μηχανολογικού σχεδιασμού και ανάλυσης αεροδιαστημικών συστημάτων και κατασκευών. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη στη φάση υλοποίησης προγραμμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) στον τομέα των νέων υλικών βασισμένα στην νανοτεχνολογία. Παράλληλα αναπτύσει για λογαριασμό του ίδιου οργανισμού (ESA) υπερελαφρά δικτυώματα για χρήση σε μελλοντικά διαστημικά τηλεσκόπια.

Η φιλοσοφία ανάπτυξης της Adamant Composites βασίζεται στην καλλιέργεια συνεργασίων σε διεθνές επίπεδο και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της. Πεποίθηση της εταιρείας είναι οτι η υψηλή προστιθέμενη αξία προκύπτει μέσω της ανάπτυξη δυνατοτήτων παροχής ολοκληρωμένων διαστημικών συστημάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση, ένας από τους στόχους της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η παράδοση πιστοποιημένου διαστημικού εξοπλισμού που θα ενσωματωθεί σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές και θα φέρει τη σφραγίδα "Made in Greece."

Διεύθυνση

 • Παλιά Εθνική Οδός Πάτρας-Αθηνών 289
 • 26504
 • Aραχωβίτικα-Πάτρας

Επικοινωνία

Adamant Composites

HASI MEMBER

Adamant Composites LTD is a young and extrovert technology SME with the vision to create sustainable development in Greece and Europe based on technology and innovation. The company is active in the field of Advanced Materials and Structures with emphasis on nanotechnology and composite materials.

Founded in 2012 by research engineering with specialization and international experience in the European area of Research & Development, the ultimate aim of the company is to establish an industrial hub for design and manufacturing of products and services of high-added-value for the aerospace industry.

The know-how of the company focuses on the area of nanotechnology, composite materials, mechanical design and analysis of aerospace systems and structures. ADAMANT COMPOSITES LTD. presently develops novel materials based on nanotechnology under technology development contracts in collaboration with the European Space Agency (ESA). In parallel, the company leads the technological development of deployable truss structures for future space telescopes for ESA.

The business development philosophy of ADAMANT COMPOSITES is rooted in the cultivation of co-operations on international level and the investment in its human resources. Firm belief of its members is that high added value comes from the development of capabilities to deliver integrated space systems. Along these lines, one of the goals of the company is to design and deliver space-approved hardware "Made in Greece", which can be part of space industry supply chain for future satellites or launchers.

Address

 • Old National Road Patras-Athens 289
 • 26504
 • Arachovitika-Patras

Contact

 

ALTHOM ENGINEERING EPE

Mέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η Althom Engineering E.Π.E είναι μία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της αεροναυπηγικής και του αμυντικού εξοπλισμού. Προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εξειδικευμένης έρευνας, βιομηχανικών κυρίως προϊόντων και των παραγωγικών τους διαδικασιών.

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 στην Πάτρα, από τους Αλκιβιάδη Θωμά και Stephan Lindner, ιδιοκτητών της εταιρίας αεροναυπηγικής ALTHOM GmbH με έδρα το Αμβούργο.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των σύνθετων υλικών, στον μηχανολογικό σχεδιασμό και στην ανάλυση αεροναυπηγικών και αεροδιαστημικών κατασκευών καθώς επίσης και στον τομέα της τεχνικής τεκμηρίωσης, όπως η κατάρτιση Τεχνικών Εγχειριδίων για όλα τα εξαρτήματα των αεροσκαφών.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Althom.

Η Althom Engineering ΕΠΕ στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης παραγωγής έργου.

Η ίδρυση της Althom Engineering EPE αποτελεί μια πραγματικά καινοτόμα επένδυση για τη χώρα μας που βασίζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών, προσφέροντας υπηρεσίες σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά EN/AS 9100 και EN ISO 9001.

Διεύθυνση

 • Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
 • 265 04
 • Ρίο Πατρών

Επικοινωνία

 

Address

Patras Science Park, Stadiou

26504,

Rio Patras

Contact

Telephone:  +302610 911577

Email:  georgiadou@althom.de

Website:   http://www.althom.de

Althom Engineering

ΗΑSI Member

Althom Engineering EPE is a high-tech engineering company in the fields of Aeronautics and defense. It offers specialized services for design, research and development of industrial products and their production processes.

The company has been founded in January 2013 in Patras, by Alkiviadis Thomas and Stephan Lindner, who are the owners of ALTHOM GmbH, based in Hamburg.

The company is active in the field of Advanced Materials and Structures, mechanical design and analysis of aeronautical and aerospace engineering, as well as in the field of Technical Documentation, such as technical manuals, maintenance manuals, operating manuals, catalogues and lists of materials for all components of the aircraft.

The development of technology is a top priority of Althom.

Althom Engineering EPE realize on its human resources who possess significant experience, to offer specialized services, while ensuring also the possibility of direct project production.

The establishment of Althom concerns a truly innovative investment for our country based on innovative technologies. The ultimate aim of the company is to produce competitive industrial products and to offer services at high quality and effectiveness.

The company is certified according to EN/AS 9100 and EN ISO 9001.

Address

 • Patras Science Park
 • 265 04
 • Rio, Patras

Contact

Alma Technologies

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η AlmaTechnologies έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό μικροηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής, επεξεργασίας, συμπίεσης, αποθήκευσης και μετάδοσης ψηφιακών σημάτων και δεδομένων.

Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και κωδικοποίηση σημάτων βίντεο, εικόνας και ήχου, στην κρυπτογραφία, καθώς και στο σχεδιασμό κυκλωμάτων ελέγχου μνημών και διαύλων συστήματος.

Η Alma αναπτύσσει πνευματικά κατοχυρωμένους πυρήνες ημιαγωγών (semiconductorIPcores) επί των προαναφερόμενων τεχνολογιών και παρέχει άδειες χρήσης τους τόσο προς την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού (ASIC) όσο και προς την υλοποίηση συστημάτων βασισμένων σε FPGA.

Η Alma ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες διεθνώς που παρουσίασε κύκλωμα συμπίεσης εικόνας σύμφωνο με το πρότυπο JPEG2000, ενώ σήμερα διαθέτει την πληρέστερη σειρά παγκοσμίως από IPCores στην τεχνολογία συμπίεσης εικόνας (JPEG, JPEG2000, JPEG-LS, LosslessJPEG).

H διαθέσιμη σειρά των IPCores περιλαμβάνει επίσης κωδικοποιητές βίντεο Η.264, κρυπτογραφία (AES, MD5, SHA1, SHA256), ελεγκτές σειριακών μνημών FLASH καθώς και ελεγκτές μνημών τύπου SDRAM (SDR, DDR, DDR2).

Ο χαρακτήρας της εταιρείας είναι καθαρά εξαγωγικός με τις πωλήσεις εκτός Ελλάδος να αποτελούν πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών της.

H Alma Technologies είναι μέλος του si-Cluster και της ΕΒΙΔΙΤΕ.

Διεύθυνση

Λ. Μαραθώνος 2

19009

Πικέρμι

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:+30 210 6039850

Φαξ:+30 210 6036034

Ιστοσελίδα:http://www.alma-technologies.com

Alma Technologies

ΗΑSI Member

Alma Technologies develops sophisticated, cutting-edge technology IP cores for integration in ASIC and FPGA devices and offers them to customers lacking the necessary know-how or resources to develop them from scratch. Alma Technologies products address various applications from consumer electronics, to specialized applications such as medical imaging, industrial and military or space applications.

Alma was one of the first companies to introduce a JPEG 2000 image compression IP core in 2002. Today, Alma Technologies offers the only hardware engine supporting the functionalities provisioned by the BIIF/NTSIF01.00 profile of the standard. Alma Technologies JPEG cores are probably the fastest and among the smallest available. Alma is the only provider for the Lossless JPEG and JPEG-LS compression cores. The most recent addition to the product line is the compact H264 encoder core, a standalone solution targeted for applications where video coding quality is a major concern. Alma Technologies is also expanding on memory controllers and cryptographic functions.

After 12 years of proven designs and over 150 satisfied customers, Alma Technologies is recognized worldwide as a leading supplier for image and video compression silicon IP cores and is constantly refining the available products and adding newer innovative solutions in the product portfolio.

Alma Technologies is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 2 Marathonos Ave.
 • 19009
 • Pikermi

Contact

 

Analogies

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η Analogies είναι μια εταιρεία ανάπτυξης πνευματικής ιδιοκτησίας κυκλωμάτων ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας για ενσύρματες και ασύρματες SOC εφαρμογές.

Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 σαν spin-off του Πανεπιστημίου Πατρών από ερευνητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα και επιχειρηματίες της βιομηχανίας ημιαγωγών με μακροχρόνια εμπειρία στη σχεδίαση ημιαγωγών.

Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κυκλωματικών δομών υψηλής ταχύτητας φυσικού επίπεδου (PHY) με έμφαση στις επικοινωνίες (SerDes, VCOs, PLLs, RF, διεπαφές υψηλής ταχύτητας για μνήμες, καθώς και με την ψηφιακή και αναλογική υλοποίηση αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος για Κώδικες Διόρθωσης Λαθών με έμφαση στα Turbo / LDPC συστήματα διόρθωσης και ισοστάθμισης.

Διεύθυνση

 • Καστριτσίου 4
 • 26504
 • Πάτρα

Επικοινωνία

Analogies

HASI Member

Analogies is a semiconductor intellectual property (SIP) design company that provides high-speed wired and wireless interface and signal processing cores. The company was founded in 2006 from an expert team of engineers and circuit designers with long standing expertise in high speed design.

Analogies is based on a team of highly skilled engineers in mixed signal and digital designs with most of them holding post graduate degrees and PhDs. Members of the team have extensive expertise and industrial experience having worked for several years in high speed design in GiGA A/S and Intel (after GIGA's acquisition in 2000). Analogies has formed strong ties with distinguished Electrical and Electronic Engineering Departments of Academic Institutions, moreover draws senior technical scientific advice from distinguished persons from Industry and Academia that bring extensive industrial and scientific experience.

The company is focused on the development and implementation of IP products targeting to high speed circuit structures/interfaces at the PHY level and/or efficient signal processing solutions for advanced FEC schemes and baseband functionality for wired and wireless applications that are tailor-made to the customer needs and offers a significant time to market and risk mitigation benefits.

Analogies is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • Kastritsiou 4
 • 26504
 • Patras

Contact

 

Creative Systems Engineering

Mέλος EBIΔΙΤΕ

Η Creative Systems Engineering (C.S.E.) Μ.Ε.Π.Ε., είναι μια μικρομεσαία εταιρεία η οποία ιδρύθηκε με ίδια κεφάλαια στην Αθήνα το 2009. Eίναι μια μοντέρνα, δυναμική εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων η οποία στοχεύει σε λύσεις και προϊόντα που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής (state-of-the-art), υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικού κόστους και γρήγορης υλοποίησης για εμπορική προώθηση (fast time-to-market). Οι δυνατότητες της εταιρείας βασίζονται στο υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό της προσωπικό, με πάνω από 20 χρόνια εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση έργων, στην σχεδίαση, ανάπτυξη και πιστοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σχεδίασης και ανάπτυξης με τη χρήση σχεδιαστικών πακέτων (CAE/CAD) σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και υψηλών προδιαγραφών εργαστηριακού εξοπλισμού (T&M).

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διεθνή και εγχώρια αγορά σε απαιτητικές εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με Τηλεπικοινωνίες, Διαστημικές εφαρμογές, Αμυντικά Συστήματα, Συστήματα Ελέγχου και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Δοκιμών. H CSE επενδύει συνεχώς σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) μέσω συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (FP-7, H2020) και ΕΣΠΑ. Ως νεοεισερχόμενη στην Διαστημική Βιομηχανία, η εταιρεία στοχεύει στην συμμετοχή της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ESA .

Η C.S.E. είναι μέλος του ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών), της ΕΒΙΔΙΤΕ (Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών) και είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2008 (TUV Hellas).

Διεύθυνση

 • Αγίου Μελετίου 45
 • 11257
 • Αθήνα

Επικοινωνία

 

Creative Systems Engineering

HASI Member

Creative Systems Engineering (CSE) Ltd is a self-funded SME, established in 2009 in Athens, Greece. CSE is a modern, dynamic engineering firm that targets the provision of state-of-the-art products and services for Telecommunication, Defence/Space, Industrial Control and Automation, ATE. The company's strength is based on its experienced staff that has twenty years of proven experience in project & engineering management, design and development of diverse products and provision of high-end engineering services, with the use of state-of-the art design & development tools (CAE/CAD) and high performance laboratory T&M equipment.

The company is continuously exploring commercial interest of the international and domestic market in the demanding areas of Telecommunications, Defence, Space and Automated Test Equipment. CSE continuously invests in R&D activities through EU (FP-7, H2020) and government funded programs. As a newcomer in the Space industry, the company also aims to be involved in ESA funded projects.

CSE is a member of the ACCI (Athens Chamber of Commerce and Industry), the HASI (Hellenic Association of Space Industry) while it holds an EN ISO 9001:2008 certification (TUV Hellas).

Address

 • Agiou Meletiou 45
 • 11257
 • Athens

Contact

EMTech

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η EMTech είναι μία εταιρεία που ερευνά και αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις έχοντας ως όραμα τη διεθνή καθιέρωση και αναγνώριση.

Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει εξαιρετικά υποσχόμενα προϊόντα στο πεδίο του αυτοματισμού αντιστάθμισης άεργων φορτίων σε υποσταθμούς διανομής ηλεκτρικής ισχύος.

Η EMTech έχει υψηλή ενασχόληση με εφαρμογές λογισμικού στον τομέα της διαστημικής, έχοντας αναλάβει από τους οργανισμούς ESA/ESOC δύο έργα που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της υπάρχουσας υποδομής επιχειρησιακών εξομοιωτών διαστημοπλοίων και έχει επιλεχθεί από τους οργανισμούς αυτούς ως Πιστοποιημένος Συνεργάτης (QPA) για «Δραστηριότητες Λογισμικού του Επίγειου Τομέα (2010-2014)».

Η εταιρεία μας βασίζεται πάνω σε μία κουλτούρα σεβασμού, τιμιότητας, συνεργατικής δουλειάς και σε μία φιλοσοφία που διασφαλίζει τη παροχή αξίας και ποιότητας σε οποιοδήποτε εργασία που διεξάγουμε. Στην EMTech «ό,τι επαναλαμβάνουμε μας καθορίζει. Αν είμαστε αυτό που συνεχώς κάνουμε, η τελειότητα τότε δεν θα είναι μια πράξη αλλά μια συνήθεια.» (Αριστοτέλης)

Διεύθυνση

 • Λ. Κηφισίας 44
 • 15125
 • Μαρούσι

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +30 210 6528527

Iστοσελίδα:http://wwww.emtech.gr

 

EMTech

HASI  Member

EMTech is a company that researches and develops innovative technology solutions for international markets. EMTech has developed products for real-time embedded systems supporting reactive-load compensation in power distribution substations and software applications for space.

EMTech has been awarded two ESA/ESOC projects regarding the enhancement of the existing operational spacecraft simulation infrastructure and selected as an ESA/ESOC Qualified Partner for Ground System Software Related Activities.

EMTEch is built upon a culture of respect, honesty, teamwork that ensures the provision of value and quality in every task we perform. In EMTech "We are what we repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit." (Aristotle)

EMTech is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 44 Kifissias Ave.
 • 15125
 • Marousi

Contact

Tel: +30 210 6528527

Website:http://www.emtech.gr

 

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η EPOS Satellite Communication Networks and Advanced Electronic Application Systems ιδρύθηκε το 2002 από ομάδα ελλήνων ηλεκτρολόγων μηχανικών με στόχο το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εξέλιξη και την εμπορία ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης και παρεμβολής στρατιωτικών τηλεπικοινωνιών (ESM/ ECM systems) υψηλών επιδόσεων.

Επιπλέον, στα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνεται μία σύγχρονη, βασισμένη σε τεχνολογίες web, πλατφόρμα ανάκτησης – αποθήκευσης – παρουσίασης δεδομένων τηλεμετρίας μέσω δορυφορικών συνδέσεων ή και 3G, η οποία έχει ήδη εγκατασταθεί σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες όπως η ΑΝΕΚ και η HSW καθώς και εταιρείες χερσαίων μεταφορών όπως η SEA STAR με εφαρμογές τηλεμετρίας και διαχείρισης των στόλων πλοίων και φορτηγών τους αντίστοιχα.

Διεύθυνση

 • Θ. Οικονόμου 4-6
 • 11525
 • Αθήνα

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο:+30.210.67.52.810
 • Φαξ:+30.210.67.52.861
 • Ιστοσελίδα:http://www.epos.gr/

 

 

Epos

HASI Member

Epos designs, develops and produces high performance electronic systems for advanced signal processing applications. The company was founded in 2002 by a group of Greek electronic engineers with the aim of exploiting local know how on analog and digital electronic systems.

The main objective of EPOS is to acquire a share in the market of specialised digital signal processing products for space, military and public domain applications. EPOS designs, produces and markets high performance and high complexity electronic systems for filtering, amplification, digitization, processing and synthesis of signals in the IF, RF and microwave frequencies such as wideband digital receivers, analog to digital converters, FFT digital signal processors, digital IF/RF synthesizers and digital radio frequency memories.

EPOS is the manufacturer of DARE-J, an integrated direction finding, analysis, recording and jamming system which is designed for tactical and strategic passive surveillance of the telecommunication environment and instantaneous jamming of any threat signal upon request.

EPOS is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 4-6 Th. Oikonomou str.
 • 11525
 • Athens

Contact

  

European Sensor Systems ESS

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

ESS - EuropeanSensorSystems (Ευρωπαϊκά Συστήματα Αισθητήρων) ιδρύθηκε το 2012, από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών και στελεχών, οι οποίοι μετρούν δεκαετίες στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την ολοκλήρωση των συστημάτων βασισμένα σε αισθητήρες. Η ESS αναπτύσσει και κατασκευάζει σε διεθνές επίπεδο, μικροηλεκτρομηχανικούς αισθητήρες (ΜΕΜS) υψηλής ποιότητας με βάση την τεχνολογία της μικροηλεκτρονικής.

Οι αισθητήρες MEMS και τα συστήματα αισθητήρων τα οποία παράγονται μέσω εξειδικευμένων διαδικασιών κατασκευής, μετρούν πίεση, ροή, επιτάχυνση και θερμοκρασία. Η ΕSS συνδυάζοντας το πολύπλευρο επιστημονικό υπόβαθρο του δυναμικού της εταιρείας μπορεί να κατασκευάσει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις αισθητήρων σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε αποτελεσματικό χρόνο ξεκινώντας από την ιδέα συνεχίζοντας στην προτυποποίηση και καταλήγοντας στην τελική παραγωγή.

Η ευελιξία σε συνδυασμό με την αφοσίωση στον πελάτη, εξασφαλίζει προϊόντα υψηλής ποιότητας κατά παραγγελία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τα οποία είναι έτοιμα προς εγκατάσταση στην τελική εφαρμογή χωρίς να χρειαστεί επιπλέον τροποποίηση.

Τα προϊόντα της ESS χρησιμοποιούνται σε εξεζητημένες εφαρμογές ελέγχου και παρακολούθησης στους τομείς της βιομηχανίας, της ιατρικής, της αεροδιαστημικής και των καταναλωτικών αγαθών είτε ως αυτόνομα στοιχεία είτε ενσωματωμένα σε μεγαλύτερα συστήματα.

Η ESS είναι μέλος του si-Cluster και της ΕΒΙΔΙΤΕ.

Διεύθυνση

 • Στρατήγη 7
 • 15451
 • Νέο Ψυχικό

Επικοινωνία

 

European Sensor Systems ESS

HASI Member

European Sensor Systems (ESS) is a global developer and manufacturer of high quality sensors based on micro-electronics technologies. ESS commenced operations in 2012 by a group of experienced executives and professionals, who accumulate decades of experience in the design, development, fabrication and integration of sensor based systems.

ESS MEMS based sensors and sensor systems, which are produced via qualified industrial processes, measure pressure, fluid properties, acceleration and temperature. Combining multiple discipline capabilities, ESS delivers technologically advanced sensor solutions in a fast and efficient way starting from the concept to prototyping and full production.

Our flexibility along with the dedication to the client ensures a high end custom made product within a limited timeframe ready to be installed to the application without any additional modifications. ESS products are employed in sophisticated control and monitoring applications in the industrial, medical, aerospace and consumer good markets either as stand-alone components or being integrated within equipment's.

ESS is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 7 Stratigi str.
 • 15451
 • Neo Psychico

Contact

 

Geosystems Hellas

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Geosystems Hellas Α.Ε. ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2009 και είναι το πιο πρόσφατο μέλος του Ευρωπαϊκού ομίλου GEOSYSTEMS EU GROUP. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως Authorized Distributor των λογισμικών λύσεων της Intergraph/Erdas σε desktop και enterprise Solutions και σαν σύμβουλος σε έργα γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης και έρευνας και ανάπτυξης.

Η Geosystems Hellas έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης γης, χάρις στην εκτενή συμμετοχή της στην υλοποίηση ποικίλων έργων με έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών τηλεπισκόπησης, στη συλλογή και επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων, στο σχεδιασμό γεωγραφικών βάσεων δεδομένων και στη συλλογή δεδομένων πεδίου.

Συνεργάζεται και συστεγάζεται με την εταιρία Metrica αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία της στους τομείς της ανώτερης γεωδαισίας του περιβάλλοντος (εξοπλισμός και υπηρεσίες για παρατήρηση και μελέτη περιβαλλοντικών παραμέτρων) και της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε ποικίλους τομείς της βιομηχανίας.

Η Geosystems Hellas βασίζεται στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της, το οποίο έχει παρουσία στον χώρο πάνω από 15 χρόνια και εστιάζει στις ανάγκες του επαγγελματία, παρέχοντας ποιοτικές, σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις προσθέτοντας αξία στο έργο τους.

H Geosystems Hella είναι μέλος του si-Cluster και της ΕΒΙΔΙΤΕ.

Διεύθυνση

 • Γκινοσάτη 88Α
 • 144 52
 • Μεταμόρφωση

Επικοινωνία

 

Geosystems Hellas

HASI Member

Geosystems Hellas (GSH) was established in November 2009 as a Geosystems EU Group Member, commercially providing Erdas/Intergraph and e-Geos (Telespazio Group) solutions, as a distributor and consultant in Greece and Cyprus, covering Photogrammetrical, Remote Sensing and R&D projects. GSH is a pioneer in introducing Information Technology using extensively modern, digital geodata capturing and data processing techniques for production of maps and geographic information systems.

The firm has also gained considerable experience in land information systems through its extensive involvement in the preparation of several projects of Geographical Information System (GIS) and Remote Sensing: Application Development, Sites Establishment, Remote Sensing, Data Collections, GIS Database design and implementation and field surveying data collection. In the field of Geodetic and Environmental Monitoring is working with the affiliate company Metrica S.A taking advantage of the use of high accuracy surveying and environmental equipment and the established GNSS Reference Network MetricaNet (Smartnet Greece).

GSH's business model is solution-based and committed to vertical products; cost effective and timely solutions, added-value services, training and support. The success of the company is based on the qualified staff with over 15 years of experience of at least working in the fields of Geosciences', Geo- Informatics in numerous European and national projects.

Geosystems Hellas is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • Gkinosati 88Α
 • 144 52
 • Metamorfosi

Contact

 

Heron Engineering

Μέλος EBIΔΙΤΕ

Η Heron Τεχνική Αναλύσεις Μηχανολογικών Κατασκευών Ε.Π.Ε. (Heron Engineering), είναι μία νέα μικρή εταιρία με έδρα την Αθήνα, η οποία ιδρύθηκε το 2013 από τρεις έμπειρους μηχανικούς. Η εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στον αεροναυπηγικό / διαστημικό τομέα καλύπτοντας όλες τις φάσεις ενός έργου, από την προκαταρτική μελέτη ως την τελική φάση πιστοποίησής του.

Σκοπός της εταιρίας είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας όσο αφορά την ανάλυση και τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών, τόσο στην αεροναυπηγική και διαστημική βιομηχανία όσο και στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο. Η πολυετή εργασιακή εμπειρία των μηχανικών της Heron Τεχνικής και η βαθιά γνώση που έχει αποκτηθεί στην ανάλυση των κατασκευών, τόσο με χρήση αναλυτικών μεθόδων όσο και με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, διασφαλίζουν την εγκυρότητα των μελετών.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας καλύπτουν αναλύσεις κατασκευών όπως στατική και δυναμική ανάλυση, μη γραμμική ανάλυση, κόπωση, μετάδοση θερμότητας κ.α., τη βελτιστοποίηση των κατασκευών, τη μοντελοποίηση και ανάλυση κατασκευών από σύνθετα υλικά, την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπολογιστικών εργαλείων, καθώς επίσης και τη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων, οδηγιών χρήσης και κατευθυντήριων γραμμών, τη διαχείριση των προβλημάτων παρέκκλισης κατά την παραγωγή και την λύση τους.

Η Heron Τεχνική στοχεύει στη συμμετοχή της σε αναπτυξιακά προγράμματα της αεροδιαστημικής και στο μέρος του έργου που αφορά το STM.

Η Heron Engineering είναι μέλος της ΕΒΙΔΙΤΕ (Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών) και του si-Cluster.

Διεύθυνση

 • Μεσσηνίας 34
 • 14564
 • Κηφισιά

Επικοινωνία

 

Heron Engineering

ΗΑSΙ Member

Heron Engineering Mechanical Structural Analysis LLC is a young small company based in Athens, established in 2013 by three experienced engineers.

The company is active mainly in the aeronautical / space domain covering all the stages of a project, from preliminary studies to certification reports.

Company’s mission is to provide high quality services regarding analysis and structural integrity verification, in aerospace industry as well as in the wider construction sector. Heron’s Engineering staff with many years of working experience and having in depth knowledge of structural analysis both using analytical methods and Finite Element Analysis, guarantee the validity of the studies.

The core activities of the company are: the structural stress analysis of assemblies and components e.g. static and dynamic analysis, non linear analysis, fatigue, heat transfer etc. the structural optimization, the modeling and analysis of composite structures, the development of special purpose computational tools and software and the documentation of studies i.e. stress reports, user manuals and guidelines, concession reports.

Heron Engineering is geared to participate in aerospace development projects, aiming the tasks of the ESA projects.

Heron Engineering is a member of the Hellenic Association of Space Industries (HASI) and the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster).

Address

 • Messinias 34
 • 14564
 • Kifisia

Contact

 

Inaccess

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η Inaccess προσφέρει λύσεις διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 με έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων αιχμής. Παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση σε καίριες πληροφορίες με στόχο τη μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας και την αποτελεσματικότητα των επενδύσεών τους, μέσω της βελτιστοποίησης των επιδόσεων, της διάρκειας λειτουργίας και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Η εταιρεία έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρουσία σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία. Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί καθώς και μεγάλοι παραγωγοί και κατασκευαστές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διεύθυνση

 • Σώρου 12
 • 15125
 • Μαρούσι

Επικοινωνία

 

Inaccess

HASI Member

Inaccess was established in 2000, with the vision to constantly reinvent, develop and deliver the most advanced infrastructure management systems. The company provides monitoring and control solutions for the renewable energy and telecom infrastructure management.

We design and develop state-of-the-art products and solutions, which give our partners invaluable access to information, enabling them to maximize the viability and effectiveness of their investments through performance optimization and OPEX reduction.

The company is well-established through long term cooperation with major global energy producers and European telecom operators and manufacturers. InAccess is headquartered in London, UK, with US operations in San Jose, California, regional offices in Italy, India and Japan and its R&D center in Athens, Greece.

Inaccess is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 12, Sorou str.
 • 15125
 • Maroussi

Contact

 

Inasco

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η ΙΝΑSCO, ιδρύθηκε το 1989, και είναι μία ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στον διεθνή χώρο του Aεροδιαστήματος (Aerospace), της Aεροναυτικής (Aeronautics), των Συνθέτων υλικών (Composite Materials) και της Μικρο-Ηλεκτρονικής (Micro-Electronics).

Η εταιρία έχει δραστηριότητα, ιδία τεχνογνωσία & τεχνολογίες στους εξής τομείς: (1) Πρωτότυπες Αερο-διατάξεις (Αero-structure prototyping), για δομικές εφαρμογές σε κρίσιμα σημεία αεροσκαφών όπως στους κινητήρες και στις πτέρυγες, (2) Διεργασίες παραγωγής συνθέτων υλικών (Composite Processing) και τεχνολογίες αισθητήρων & λογισμικού για την παρακολούθηση και τoν έλεγχο αυτών, (3) Tεχνολογίες μείωσης θορύβου αερο-κινητήρων (Engine noise reduction technologies), (4) Έρευνα & Ανάπτυξη στα δίκτυα αισθητήρων (Sensor Networks), στα Νανο-υλικά & Νανο-σύνθετα (Nanomaterials, Nanocomposites), και στα Ηλεκτρονικά Αεροσκαφών (Αvionics). Στα πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων, η εταιρία έχει αναπτύξει και προσφέρει καινοτομικές λύσεις εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας, σε κορυφαία βιομηχανικά και ερευνητικά συγκροτήματα του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου του αεροδιαστήματος, όπως: Airbus, ESA (Εuropean Space Agency), EADS, Bombardier, Dassault Aviation, Safran, Snecma, Rolls-Royce, Volvo, Alenia Aeronautica, Eurocopter, ΙΑΙ (Israeli Aircraft Industries), DLR κα.

Η εταιρία απασχολεί επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία υψηλού επιπέδου, που καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων (αεροναυπηγοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, ηλεκτρονικοί μηχανικοί, επιστήμονες υλικών, μηχανικοί λογισμικού κλτ). Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής πρωτοτύπων υψηλής ακριβείας και εργαστήριο ηλεκτρονικής.

Η INASCO είναι μία εξ'ολοκλήρου εξαγωγική επιχείρηση με καθαρό προσανατολισμό στην διεθνή αγορά του αεροδιαστήματος.

Διεύθυνση

 • Ναπολέοντος Ζέρβα 18
 • 16675
 • Γλυφάδα

Επικοινωνία

 

Inasco

HASI Member

INASCO is a high-tech industrial firm active in the international markets of aerospace and composites.

The company was established in 1989 and has acquired core capabilities in composite processing technologies, aerostructures prototyping, high performance reinforced alloys, nano-composite components with enhanced sensing/actuating capabilities, sensor networks for structural health monitoring, embedded FBG networks and intelligent distributed embedded systems.

INASCO has a proven track record in offering its innovative high technology solutions, to a number of OEM & Tier-1 corporations and industrial groups of the aerospace and composites sector, like Airbus, Εuropean Space Agency, EADS, Bombardier, Dassault Aviation, Safran, Snecma, Rolls-Royce, Premium Aerotec, MOMENTIVE, Volvo, Alenia Aeronautica, Eurocopter, Israeli Aircraft Industries, DLR and others. ΙΝΑSCO has received a number of international awards for its in-house developed technological solutions and products.

INASCO is staffed with the highest level of scientists and engineers, with significant experience and specialized skills, over a wide range of practices (aerospace, mechanical, electrical-electronics, chemical engineers, materials scientists, software engineers). The company is ISO 9001 certified and has a high precision workshop to support its prototyping activities and electronics lab.

INASCO is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 18 Napoleontos Zerva str.
 • 16675
 • Glyfada

Contact

 

IRIDA Labs

Μέλος EBIΔΙΤΕ

Η IRIDA Labs είναι μια Ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2009 στην Πάτρα (δείτε το βίντεο της παρουσίασης στο IRIDA/YouTube).

Οι κύριες υπηρεσίες της στοχεύουν στα πεδία των Τεχνολογιών Διαστήματος καθώς και των Ενσωματωμένων Συστημάτων για Μηχανική Όραση. Η IRIDA Labs διαθέτει μια πλήρη σειρά από FPGA IP cores για σύνθεση εικόνας και λογισμικού για σύνθεση πληροφορίας και ανίχνευση πλοίων.

Η εταιρεία είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαστήματος (HASI), της Ελληνικής Εταιρείας Ημιαγωγών (HSIA) και του Συνεργατικού Σχηματισμού Corallia. Στη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, η εταιρεία έχει επιτύχει σημαντικές συνεργασίες δουλεύοντας για μεγάλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) και ο Ευρω-παϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA).

Διεύθυνση

 • Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών
 • 26504
 • Πάτρα

Επικοινωνία

 

IRIDA Labs

HASI Member

IRIDA Labs is a high tech company offering services in the fields of security services and embedded systems for computer vision. Irida Labs has a full range of FPGA IP cores for image fusion and customized software for data fusion and ship detection.

During the last two years, Irida Labs has achieved significant partnerships in working for large European organizations like ESA (European Space Agency) and EDA (European Defence Agency).

Irida is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • Patras Science Park
 • 26504
 • Patras

Contact

ISI Hellas

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η Interoperability Systems International Hellas ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη μετέπειτα υποστήριξη του Λογισμικού και του Εξοπλισμού για προϊόντα όπως Real-time Tactical Command, Control, Communication and Intelligence Systems, Standard Tactical Data Links, Tactical Data Link Planning Tools, Custom Data Links and Interoperability Solutions, Embedded Tactical Systems Trainers, Tactical Systems Simulators, Management Infor-mation Systems for Defense Applications, Military Message Preparation and Handling Systems, και άλλα.

Μέχρι σήμερα η ISI Hellas έχει αναπτύξει και παραδώσει συστήματα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, στον Οργανισμό SPAWAR του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στο Πολεμικό Ναυτικό της Σιγκαπούρης, στις ένοπλες δυνάμεις της Νοτίου Κορέας, στις ένοπλες δυνάμεις της Αυστραλίας, κ.α

.

Διεύθυνση

 • Γραβιάς και Κρήτης 12
 • 16451
 • Αργυρούπολη

Επικοινωνία

 

ISI Hellas

HASI Member

Interoperability Systems International Hellas (ISI Hellas) is engaged in the aerospace and defense sector and provides high quality systems to both the domestic and international markets.

ISI Hellas is mainly involved in the analysis, definition, design, development, integration, testing and installation of tactical data links (NATO, National and customized solutions), tactical data links planning and networking tools, real-time tactical C2/C3 systems, combat management systems, training, testing and simulation systems and management information systems for defence applications.

The Greek Ministry of Defense has inspected the company' s facilities and certified them to the "National Secret" and "NATO Secret" levels. The Company's Development Process and Quality Assurance Program have been certified according to ISO 9001-2008.

Its competitive edge lies in its highly specialized s/w development teams, which are led by experienced and professional systems, software, hardware and test engineers who have acquired extensive knowledge and expertise in the technical and operational requirements of complex and advanced defence applications. Of the engineering staff, more than 50% have completed post-graduate studies.

ISI Hellas is registered in the registry of the Defence Materiel Manufacturers of the Hellenic Ministry of Defence and is a member of the Hellenic Manufacturers of Defence Material Association, a member of AFCEA and a participant to the NATO TDLITS Syndicate and NATO CWID, a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 12, Kritis & Gravias str.
 • 16451
 • Argyroupoli

Contact

Logikon Labs

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η Logikon Labs είναι μια επιχειρηματική μικρομονάδα υψηλής τεχνολογίας η οποία ιδρύθηκε το 2012 με έδρα στην Αθήνα. Η εταιρεία προσφέρει καινοτομικές υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης ενσωματωμένων ηλεκτρονικών και λογισμικού.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εστιάζονται στην ανάπτυξη ενσωματωμένων επεξεργαστικών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη ψηφιακή καταγραφή και επεξεργασία μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και στα δυναμικώς επαναπρογραμματιζόμενα και προσαρμόσιμα συστήματα.

Τυπικές εφαρμογές των συστημάτων αυτών αποτελούν κεντρικοί υπολογιστές πτήσης, σύνθετη ανάγνωση αισθητήρων, υψηλής ταχύτητας λήψη και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, υψηλής ταχύτητας επικοινωνιακές ζεύξεις, και υποστηρικτικός εξοπλισμός εδάφους.

Κινητήρια δύναμη της Logikon Labs είναι η επιθυμία των ιδρυτών της να παρέχουν καινοτομικές λύσεις λογισμικού και ηλεκτρονικής για τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές και αγορές, μέσα από μία μικρή, ευέλικτη ομάδα άριστα καταρτισμένων μηχανικών.

Διεύθυνση

 • Αραπάκη 69
 • 176 76
 • Καλλιθέα
 • Αττική

Επικοινωνία

HomeMembersProfile of MembersLogikon Labs

Logikon Labs

HASI Member

Logikon Labs is a high-tech micro entity founded in 2012 and based in Athens, Greece, offering innovative design and consulting services in the field of embedded electronics and software.

Logikon Labs focuses on developing embedded processing platforms, with particular emphasis in digital acquisition and real-time data processing, as well as in dynamically reconfigurable and adaptive systems.

Typical applications include on-board computers, payload data processing units, complex sensor readout, high-speed real-time data acquisition and processing, high-speed communication links and ground support equipment.

The company is driven by the desire of its owners to build a small, versatile team of highly skilled and enthusiastic electronic and software engineering professionals in Greece, making use of cutting-edge technologies to provide innovative electronics and software solutions for the most demanding applications and markets.

Address

 • 69 Arapaki
 • 176 76
 • Kallithea
 • Athens
 • Greece

Contact

 

MAP

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η εταιρεία ΜaP Ε.Π.Ε. είναι Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Γεω-Πληροφορικής με κύριο στόχο τη παραγωγή και προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων βασισμένων σε δορυφορικές λήψεις και προϊόντα. Ιδρύθηκε το έτος 2006, εδρεύει στην Αττική, Αριστοτέλους 6 Χολαργός, και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Η ΜaP Ε.Π.Ε., έχει κύριο αντικείμενο τη συλλογή της χωρικής πληροφορίας, την γεωαναφορά αυτής και τέλος την πολύ-καναλική της διάχυση μέσω ανοικτών προτύπων και μέσων. «Core competence»  της Εταιρείας είναι η τεχνογνωσία, η ευελιξία και η καινοτομία που στηρίζουν εδραιωμένες αρχές ποιοτικής και on-time παράδοσης κάθε ανειλημμένου έργου. Σήμερα η Εταιρεία απασχολεί εικοσιεπτά στελέχη, με συμβασιοποιημένη σχέση εργασίας, ενώ τα δέκα από αυτά κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Εντελώς εξωστρεφής η Εταιρεία θέλει να συμβάλλει με όποιον τρόπο είναι εφικτός στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας μέσω συνεργειών και ανταλλαγής απόψεων με εταιρείες ή ερευνητικά ιδρύματα, θεωρώντας ότι η καινοτομία είναι πολύτιμος σύμμαχος της κάθε επιχείρησης.

 

Αναπόσπαστο τμήμα της εσωτερικής λειτουργίας είναι η συνεχής επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη πρακτικών, χρησιμοποιώντας τα νέα σύγχρονα εργαλεία της διαστημικής τεχνολογίας στη παραγωγή γεωγραφικών δεδομένων. Η δομή της εταιρείας έχει διαμορφωθεί σε τρεις διευθύνσεις και συγκεκριμένα σ΄ αυτές της Διοίκησης, της Τεχνικής Διεύθυνσης και της Ανάπτυξης, ενώ όλες οι διαδικασίες παραγωγής τεκμηριώνονται σε κάθε στάδιο εργασιών και είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008.

 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί η Εταιρεία τα νέα προϊόντα Δορυφορικών Λήψεων, τεχνολογία που έχει αλλάξει με τη ραγδαία της εξέλιξη το επιστημονικό τοπίο της επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας. Κύρια κατεύθυνση μας είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθοδολογιών, με στόχο την αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων, κρίσιμων για τον πρωτογενή τομέα, της Αγροτικής Ανάπτυξης, της διαχείρισης κρίσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Στη παρούσα φάση η ΜΑΠ Ε.Π.Ε., έχει τρείς τομείς Δραστηριότητας και πέντε τμήματα υλοποίησης. Αναλυτικά οι τομείς περιλαμβάνουν:

 

Γεωγραφικά Υπόβαθρα

Αεροφωτογραφήσεις

Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων

Μετρήσεις φωτοσταθερών σημείων

Φωτογραμμετρικά διαγράμματα

Ορθοφωτογραφίες

Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους και επιφανειών

Παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων

 

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

Γεωευρετήρια

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Διαχείριση κινδύνων

Κτηματογραφήσεις

Γεωαναφορές και ψηφιοποιήσεις θεματικών υποβάθρων

 

Σύγχρονες Αποτυπώσεις

Δασικοί χάρτες

Αποτυπώσεις σε μεγάλη κλίμακα

Σαρώσεις επιφανειών

Φωτοερμηνείες

Ψηφιακές χαρτοσυνθέσεις

Υποθαλάσσιες αποτυπώσεις

Μικρομετακινήσεις

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου ISO 9001:2008, κατάλληλο για το μέγεθος και τις δραστηριότητές της. Στο σχέδιο ποιότητητας, περιγράφονται, μέσω αντίστοιχων διαδικασιών όλες οι διεργασίες που εφαρμόζει κατά τη λειτουργία της, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας σε όλα τα στάδια υλοποίησης, με ελάχιστο δυνατό κόστος.

Συγκεκριμένα, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται έχει σκοπό να ικανοποιήσει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

1.            Την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας χωρίς αποκλίσεις

2.            Tην συνεχή παρακολούθηση και εξασφάλιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

3.            Την αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται

4.            Τον έλεγχο του προσωπικού καθώς και των συνεργατών και υπεργολάβων, που λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες-οδηγίες και επιθεωρούνται για την πιστή εφαρμογή τους

5.            Την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, μέσω της καλύτερης οργάνωσης της Εταιρείας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται από ανεξάρτητα της παραγωγής στελέχη, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των Έργων και επεκτείνεται στη συμόρφωση και των αποτελεσμάτων του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης

 

Διεύθυνση

 • Αριστοτέλους 6
 • 15562
 • Χολαργός

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο:+30 2106526777
 • Φαξ:+30 2106546774
 • Ηλ. Ταχυδρομείο:info@map4u.gr

 

 

MAP

HASI Member

MaP Ltd. is a Geoinformation Services company and its main objective is the production and provision of geospatial data based on satellite data acquisition and products. Map Ltd. was established in 2006, is headquartered in Attika (6, Aristotelous str., Holargos) and has activities in Greece and abroad.

 

The main activity of Map Ltd. is the acquisition of spatial information, the georeference of this information and its multi-channelled diffusion through open standards and means. Core competence of the company is the knowhow, the flexibility and the innovation that support quality and on-time delivery of every undertaken project. Nowadays the company employs twenty-five executives, with contract employment relationship, ten of whom have a post-graduate degree. Being totally extrovert, the company aims to contribute in every way possible in further development of technology through synergies and exchange of views with companies and research institutes, considering that innovation is a valuable ally of every company.

 

Integral part of the internal operation of MaP Ltd. is the continuous investment in research and development of practices using contemporary tools of space technology in geographical data production. The organizational structure is formed in three directions that are Management, Technical Management and Development while all production procedures are documented in every stage and they are ISO 9001:2008 certified.

 

MaP Ltd. Is significantly interested in contemporary satellite data acquisition products, a technology that has rapidly changed the development of algorithms and methodologies, aiming the automatic data acquisition that is very crucial for the primary sector, the Rural Development, the crisis management and the environmental protection.

MaP Ltd. is active on three different fields and has five implementation sections. These fields include:

 

Base-Maps

Aerial photography

Processing of Satellite Images

Ground Control Points’ measuring (GCPs)

Photogrammetric maps

Digital ortho-photos

Creation of Digital Terrain Models and Digital Surface Models

Creation of geospatial data

 

Geoinformatics Applications

Geographic Information Systems

Development of Databases

Geospatial Indexes

Real Estate management

Risk management

Cadastral Surveys

Geo-referencing and Digitization of thematic base-maps

 

Modern Surveying

Forest maps

Large-scale topographic surveys

Laser Scanning Surveys

Photo-interpretation

Digital Mapping

Underwater Surveys

Micro-Movements' Networks

 

The Company has developed and applies a certified Quality System, in full compliance with the requirements of the international standard ISO 9001:2008, suitable for its size and activities. In the QS all processes of its operations are described through corresponding procedures, aiming to constantly monitor the quality procedures in order to achieve the maximum productivity in all production phases with the minimum cost possible.

Specifically, the Quality Management System applied aims to satisfy the requirements bellow:

 

1.         The assurance of high quality without deviations

2.         The  constant monitoring and assurance of the implementation timetable

3.         The effective use of all Material and human resources required

4.         The control of staff as well as of partners and subcontractors that operate under certain procedures-directives and are inspected for their implementation

5.         The best service of clients due the best organization of the Company

The Quality Management System is applied by Executives that are not related to the production during the projects‘ implementation procedure and is expanded to the compliance of the Research and Innovation field results as well.

 

Address

 • Aristotelous 6
 • 15562
 • Holargos

Contact

 • Τηλέφωνο:+30 2106526777
 • Φαξ:+30 2106546774
 • Ηλ. Ταχυδρομείο:info@map4u.gr

Neuropublic

Μέλος EBIΔΙΤΕ

H NeuroPublic αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες και δυναμικές εταιρείες Πληροφορικής στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη εταιρία που ανέπτυξε διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τον Δημόσιο Τομέα (web based) με πρωτοποριακό ενιαίο σχεδιασμό και υψηλά standards.

Είναι Leader στον Αγροτικό Τομέα και διαθέτει εγκατεστημένη βάση σε σημαντικούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και εξειδικεύεται σε ιδιαίτερα σημαντικούς και απαιτητικούς τομείς της αγοράς.

Με συνεχείς επενδύσεις εμπλουτίζει το προσωπικό της και επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού με έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ευστάθεια του λογισμικού.

Τα συστήματα της χαρακτηρίζονται από την πληρότητα και τον εναρμονισμό τους με περίπλοκες και απαιτητικές κανονιστικές διατάξεις και έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως Cloud ή ως ASP υπηρεσίες ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες και έξυπνες τεχνικές. Τηρεί και εφαρμόζει με επιτυχία επί σειρά ετών σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2008 και Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001:2005.

Διεύθυνση

 • Σφακτηρίας 11
 • 18545
 • Πειραίας

Επικοινωνία

 

Neuropublic

HASI Member

NeuroPublic is one of the most reliable and dynamic IT companies in Greece. It is the first company that developed web based information system for the public sector with innovative integrated design and high standards.

NeuroPublic is a leader in IT for the agricultural sector and has many significant customers. NeuroPublic participates in European R&D projects and is specialized in demanding market sectors.

Its systems are characterized by the ability to be harmonized with complex and demanding regulatory provisions. They are integrated to innovative technologies and smart techniques and can be provided as Cloud or ASP services.

By continuous investments, the company enhances its staff and expands its activity into products and software services focusing on quality, credibility and stability. NeuroPublic maintains and applies successfully and ISO 9001:2008 Quality System and ISO/IEC 27001:2005 Information Security System.

NeuroPublic is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 11, Sfaktirias str.
 • 18545
 • Piraeus

Contact

Planetek Hellas

Μέλος EBIΔITE

Η Planetek Hellas ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί μια νεοσύστατη εταιρεία μέλος του ομίλου Planetek, o οποίος από το 1994 δραστηριοποιείται στο τομέα της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων με μεγάλη επιτυχία, αποτελώντας αναμφισβήτητα έναν από τους κορυφαίους ιδιωτικούς Ευρωπαϊκούς φορείς στον τομέα της Γεωπληροφορικής.

Η αξιοπιστία της Planetek Hellas επιβεβαιώνεται από την εμπιστοσύνη που της δείχνουν κορυφαίοι φορείς παγκοσμίως, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency - ESA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Εκτελεστικής Υπηρεσίας για την Έρευνα (Research Executive Agency – REA), αλλά και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (European Environmental Agency – EEA) για λογαριασμό των οποίων η Planetek Hellas έχει αναλάβει, από την ίδρυσή της έως και σήμερα, την υλοποίηση πληθώρας εξεζητημένων έργων στο αντικείμενο της δραστηριότητάς της.

Πιο συγκεκριμένα η Planetek Hellas έχει αναλάβει εννέα (9) έργα για την ESA (ESAC_SAPS, WEOS, EO_Data_Fusion, Coastal_Outfall, MarCoast2, NTSS, PARC-Archipelago, SIMS, ΟΖΟΝΕ 3D), πέντε (5) έργα για την REA (ITACA, eENVplus, G-NEXT, SAFER, BIO_SOS) και ένα (1) έργο για την ΕΕΑ (GIO_Land).

Διεύθυνση

 • Λεωφόρος Κηφισίας 44
 • 15125
 • Μαρούσι, Αθήνα

Επικοινωνία

 Planetek Hellas

HASI Member

Planetek Hellas is a company of the Planetek Group operating in the fields of earth observation with activities that expand from the elaboration and exploitation of the satellite products themselves to the design and development of INSPIRE compliant spatial data infrastructures and design and development of space software for the ground segments and onboard data processing.

Planetek Hellas replicates the successful market approach of the Group leader Planetek Italia s.r.l., whose applications and solutions are incorporated in the most important European programs in the field of space software and integrated systems for the management, analysis and sharing of land-related information.

Planetek Hellas has implemented a variety of ESA (ESAC_SAPS, WEOS, EO_Data_Fusion, Coastal_Outfall, MarCoast2, NTSS, PARC-Archipelago, SIMS, ΟΖΟΝΕ 3D), FP7 (ITACA, eENVplus, G-NEXT, SAFER, BIO_SOS) and ΕΕΑ (GIO_Land) projects.

Planetek is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 44 Kifisias Avenue
 • 15125
 • Marousi, Athens

Contact

Prisma Electronics S.A.

Μέλος EBIΔIΤΕ

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ είναι μια ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας η οποία ιδρύθηκε το 1991 στην Αλεξανδρούπολη. Μέσα από συνεχή προσπάθεια, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε μια εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα των ΤΠΕ, Ηλεκτρονικών και Ε&Α. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή κατασκευαστικά πολύπλοκων ηλεκτρονικών μερών και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων για εμπορικές, ερευνητικές, διαστημικές και αμυντικές εφαρμογές εξασφάλισε τη συνεργασία με μεγάλους διακυβερνητικούς οργανισμούς, όπως η ESA και το CERN καθιερώνοντας την εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σήμερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Αλγερία και τη Σαουδική Αραβία.

Με στόχο την καινοτομία, η Πρίσμα Ηλεκτρονικά συνεργάζεται με περισσότερους από 100 ερευνητές σε διάφορα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη. Τα τελευταία 5 χρόνια, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε 23 ερευνητικά προγράμματα και σήμερα διαχειρίζεται 12 ερευνητικά έργα, εθνικά και ευρωπαϊκά, 2 εκ των οποίων είναι σε συνεργασία με το CERN και με 5 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, σε έρευνα αιχμής.

Η γνώση που αποκτάται μέσω της συστηματικής συμμετοχής στην έρευνα έχει οδηγήσει την εταιρεία στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αφορούν στην απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω ασύρματων δικτύων έξυπνων αισθητήρων και στην προηγμένη διαχείριση της γνώσης.

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ είναι η μοναδική ελληνική εταιρία που έχει βραβευτεί από το CERN με το Χρυσό Βραβείο Βιομηχανίας.

Διεύθυνση

 • Λεωφόρος Δημοκρατίας 85
 • 68100
 • Aλεξανδρούπολη

Επικοινωνία

 

Prisma Electronics S.A.

HASI Member

Prisma Electronics SA is a Greek hi-tech Company established in 1991 in Alexandroupolis, NEastern Greece. Through a consistent effort, the Company has evolved into a specialized Company in the field of ICT, Electronics and R&D. The design and production of complex manufacturing of electronics parts and integrated electronic systems in commercial, research, space and defense applications ensured the cooperation with major intergovernmental organizations like ESA and CERN, establishing the company all over the world.

Today, the company operates in Europe, USA, Algeria and Saudi Arabia.

Targeting innovation, Prisma Electronics has an ongoing cooperation with over 100 researchers across different Universities and Research Institutes across Europe. Over the last 5 years, the company has been involved in 23 research programs and today it manages 12 research projects, national and European, 2 of which are in collaboration with CERN and 5 European universities, in frontier research subjects.

The knowledge gained through systematic engagement in research has lead Prisma Electronics to develop innovative solutions relating to remote monitoring through smart sensors wireless networks and to advanced knowledge management.

Prisma Electronics SA is the only Greek company that has been awarded by CERN with the Gold Award for Industry. 

Prisma Electronics SA is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 85 Dimokratias Ave.
 • 68100
 • Alexandroupoli

Contact

 Space Hellas

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η Space Hellas ιδρύθηκε το 1985 με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, περιφερειακά γραφεία σε πέντε μεγάλες ελληνικές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Ρόδος) αλλά και διεθνή παρουσία στην Κύπρο, τα Βαλκάνια, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Σεπτέμβριο 2000. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για το 2010 ανήλθε στα 50.1 M€, που αποτελεί ρεκόρ τζίρου από την ίδρυσή της.

H Space Hellas δραστηριοποιείται ως δυναμικός system integrator και πάροχος υπηρεσιών, εφαρμογών και λύσεων προστιθέμενης αξίας στις περιοχές των Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Τηλεματικής και Ασφάλειας για τον ιδιωτικό, δημόσιο και στρατιωτικό τομέα, ενώ έχει πιστοποιηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO/IEC 27001:2005.

Η Space Hellas αναπτύσσεται διαρκώς και στις κύριες δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η σχεδίαση και υλοποίηση ενσύρματων, ασύρματων και δορυφορικών δικτύων επικοινωνιών, η σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων Πληροφορικής, η ανάπτυξη λύσεων τηλεφωνίας, η ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών ασφάλειας πληροφορικής και φυσικής ασφάλειας, η παροχή λύσεων audio & video conference, OSS-BSS, εφαρμογές τηλεματικής, καθώς και έργα δομημένης καλωδίωσης, computer rooms και υποδομών.

Επίσης, προσφέρει υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και συνδέσεις Internet.

Η Space Hellas διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο των έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EC), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και εγχώριους εθνικούς φορείς (π.χ., ΓΓΕΤ) και αφορούν περιοχές όπως: Τεχνολογίες, Υπηρεσίες και Εφαρμογές κινητών, ασύρματων και δορυφορικών επικοινωνιών και υβριδικών συστημάτων επόμενης γενιάς· συστήματα και υπηρεσίες ασφαλείας· υπηρεσίες και εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης βασισμένες στη θέση του χρήστη (location-based services) και context-aware services· γεωπληροφορική και τηλεπισκόπηση Γης με εφαρμογές στην ασφάλεια, κ.α.

Διεύθυνση

 • Λ. Μεσογείων 312
 • 15341
 • Αγία Παρασκευή

Επικοινωνία

Space Hellas

HASI Member

Space Hellas is a leading system integrator and value-added service provider of integrated ICT and security solutions for enterprises, government and defence organizations, certified according to ISO 9001:2008 and ISO/IEC 27001:2005 standards.

Space Hellas employees more than 200 persons, has headquarters in Athens, branch offices in the four biggest cities in Greece, and international presence, with subsidiaries in Cyprus, Romania, Serbia, Malta, and with activities in Albania and the Middle East.

Space Hellas is listed in the Athens Stock Exchange since 2000. Its total turnover for 2012 was 48.5M€. The primary activities related to space technologies, include: design and implementation of wired, wireless and satellite communication networks; development and provision of GNSS-based telematics applications; implementation of specialized solutions for telecom providers; development and provision of space-based maritime security services; implementation of meteorological radar ICT and application infrastructure; provision of integrated telecom services to multinational and national enterprises, and to private and government organizations; R&D in ICT, security and space domains.

Space Hellas has broad experience in the field of technological studies conducted under ESA, EC and National collaborative R&D projects as well as in national large-scale system integration projects related to Space technologies, including Satellite Communications (SatCom), Earth Observation (GMES) and Navigation (GNSS).

Space Hellas is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 312 Mesogeion Ave.
 • 15341
 • Agia Paraskevi

Contact

 Terra Spatium

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η TERRA SPATIUM προσφέρει ολοκληρωμένες και προηγμένες γεωχωρικές λύσεις για όλες τις αγορές και εφαρμογές.

Αρχίζοντας από την αποδεδειγμένη ικανότητα μας να προσφέρουμε εξειδικευμένα δεδομένα εικόνας και παραμετροποιημένα προϊόντα γεωπληροφοριών κατευθυνόμαστε προς την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών χώρου και τη λειτουργία γεωχωρικών υπηρεσιών με γνώμονα τον εκάστοτε χρήστη. Στη προσπάθεια αυτή συνδυάζουμε την εστιασμένη εμπειρία των 20 και πλέον ετών με το μεγάλο εύρος δυνατοτήτων των εταιριών του ομίλου ΑΤΕΣΕ SA όπου ανήκουμε.

Διατηρούμε στρατηγικές συνεργασίες με την ASTRIUM GEO-Information Services και την e-GEOS για διάθεση ποιοτικών προϊόντων & υπηρεσιών Παρατήρησης Γης, τη TRIMBLE για επαγγελματικά γεωχωρικά εργαλεία λογισμικού, τη RIEGL για εξειδικευμένους σαρωτές λέιζερ και τη SCHIEBEL για μη-επανδρωμένα συστήματα παρατήρησης που επιτρέπουν πολυδύναμες πλατφόρμες τηλεπισκόπησης.

Η TERRA SPATIUM δημιουργεί προστιθέμενη αξία, κυρίως μέσω προσαρμοσμένων υπηρεσιών, συγκροτημένων γεωχωρικών λύσεων, μελετών σχεδιασμού συστημάτων και εξειδικευμένη υποστήριξη λειτουργίας υποδομών Παρατήρησης Γης, αλλά και συμμετέχοντας ενεργά σε εθνικές και Ευρωπαϊκές δράσεις έρευνας και τεχνολογίας, που απευθύνονται σε τομείς όπως η διαχείριση φυσικών πόρων & περιβάλλοντος, τηλεπικοινωνίες & κατασκευές, παρακολούθηση δικτύων κοινής ωφέλειας & κρίσιμης υποδομής, έλεγχο συνόρων, κτηματολόγιο & χρήση γης, θαλάσσια επιτήρηση, αγροτικές καλλιέργειες, άμυνα & ασφάλεια, κ.α.

Διεύθυνση

 • Αρδηττού 32
 • 11636
 • Αθήνα

Επικοινωνία

 

Terra Spatium

HASI Member

Terra Spatium offers integrated and advanced geospatial solutions for all markets and applications: starting from a proven capacity to provide dedicated imagery data and tailored geo-information products, and building-up towards the establishment of spatial knowledge management systems and user oriented geo-services.

In this effort Terra Spatium carries along more than 20 years of focused experience and the wide range of capabilities within the ATESE group of companies. Terra Spatium maintains strategic partnerships with ASTRIUM GEO-Information Services and e-GEOS, for quality earth observation products & services; TRIMBLE, for professional geospatial software tools; RIEGL laser measurement systems, for highly specialized LIDAR sensors; and with SCHIEBEL unmanned air systems, for operational and mission adaptable observation platforms.

Terra Spatium creates added value mainly through its ability to provide application specific services, structured geospatial solutions, system design studies and specialized functional support to EO infrastructure. Additionally, it is active involved in national and European funded research and technology activities that are state of the art geospatially enabled capabilities in applications for environmental and natural resources management; telecommunication and engineering; monitoring of utility networks and critical infrastructure; border control; cadastral and land use; maritime surveillance; agriculture; defense and security.

Terra Spatium is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 32, Ardittou str.
 • 11636
 • Athens

Contact

 

Theon

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

H ΘΕΩΝ Αισθητήρες ΑΕΒΕ, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1997 και σήμερα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους, σε διεθνές επίπεδο, κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού και Ηλεκτρο-Οπτικών συστημάτων για εφαρμογές στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Με έδρα στην Αθήνα, γραφεία στο Άμπου Ντάμπι και τη Σιγκαπούρη, συμβάσεις σε περισσότερες από 20 χώρες ανά τον κόσμο, η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως μια πραγματικά παγκόσμια δύναμη στην αγορά των Night Vision.

Όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κορωπί, από ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων μηχανικών με έμφαση στην παροχή συστημάτων υψηλής απόδοσης και εργονομίας που αυξάνουν την ασφάλεια του χρήστη και το ποσοστό επιτυχίας των αποστολών, κατά τη διάρκεια νυκτερινών επιχειρήσεων.

Διεύθυνση

 • Στρατήγη 7
 • 15451
 • Νέο Ψυχικό

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο:+30.210.67.28.610
 • Φαξ:+30.210.67.28.624
 • Ιστοσελίδα:http://theon.com

Theon

HASI Member

Theon Sensors is a privately owned company, incorporated in 1997 and located in Athens. The scope of work is to design, develop and manufacture electro-optical systems and MEMS-based modules.

Theon has the capability and the proven experience to develop and fabricate advanced, customized sensing modules for pressure, acceleration and flow applications.

All development steps including full custom design of MEMS sensors, integrated electronics and packaging solutions are implemented in house while the fabrication of the silicon dies is outsourced to European foundries. Micro-assembly and integration of the modules are done inside the clean rooms of the privately-owned facilities, supported by highly sophisticated equipment.

Full product characterization from wafer level up to module level is also implemented inside Theon facilities. Theon has acquired unique experience the last few years, implementing different ESA activities and undertaking contracts with Prime European Contractors towards the development of Space Qualified Hardware in the area of MEMS sensors and Application Specific Integrated Circuits (ASICs).

The developed MEMS components are designed based on European processes; therefore Theon will produce a family of MEMS modules without ITAR restrictions, a key aspect for ESA activities.

Theon is a member of the si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) and the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

 • 7 Stratigi str.
 • 15451
 • Neo Psychico

Contact

 Εpicos.com

Η epicos.com δημιουργήθηκε το 2000 με στόχο να γίνει η Διαδικτυακή Πύλη για τους Επαγγελματίες της Άμυνας & της Αεροδιαστημικής και να προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα διαδικτυακών και συμβουλευτικών  υπηρεσιών σε εταιρείες για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις διεθνείς αγορές.

 

Η epicos.com προσφέρει στις σελίδες της: 

 

Ποιοτική δημοσιογραφική ενημέρωση για τους τομείς της Άμυνας, της Αεροδιαστημικής και των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας της εταιρείας με διεθνώς αναγνωρισμένους δημοσιογραφικούς οργανισμούς. 

Πληροφόρηση για κρατικούς διαγωνισμούς μέσω μιας από τις μεγαλύτερες on-line βάσεις δεδομένων με περισσότερες από 5000 καταχωρήσεις δημόσιων προμηθειών καθημερινά από όλο τον κόσμο.

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην βάση των εξατομικευμένων αναγκών των συνδρομητών-πελατών μας, στους τομείς της Άμυνας και της Αεροδιαστημικής.

Πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό κατάλογο εταιριών για την ανεύρεση, αξιολόγηση και επικοινωνία με πιθανούς εταίρους της βιομηχανίας με την βοήθεια αναπτυγμένων από την Epicos μεθόδων ταξινόμησης.

Αναζήτηση πληροφοριών στην άρτια κατηρτισμένη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μας για πάνω από 50 χώρες με εστίαση στην πολιτική και στο πλάνο των δημόσιων προμηθειών καθώς και στην βιομηχανική συνεργασία στην Αεροδιαστημική και Αμυντική βιομηχανία. 

Επιπλέον, πλήθος χωρών έχουν υιοθετήσει την διαδικτυακή πύλη της Εpicos για την υποστήριξη και ανάπτυξη των εγχωρίων δυνατοτήτων και εταιριών τους, όπως η Αυστρία, η Βραζιλία, η Χιλή, η Τσεχία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, το Ισραήλ, η Λιθουανία, η Μαλαισία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Νορβηγία, το Κουβέιτ, Η Κολομβία και η Ελβετία.

 

Epicos.com

HASI Member

Epicos.com runs the leading international business to business platform for the high technology industries providing information services and tools to identify and process business opportunities on procurements, marketing and product development and international industrial cooperation. EPICOS.com is an open collaborative platform where professionals from the industry, government, universities, or any other related type of business can become an active member. EPICOS.com users are invited to upload their own company and product information, integrate their own service or just view content in the world’s largest industrial community. EPICOS.com is a member of the  Hellenic Association of Space Industries (HASI).

 

Address

7 Stratigi str.

154 51

Neo Psychico

Contact

Telephone: +30 210 6728610

Fax: +30 210 6728624

Website: www.epicos.com

 HELLAS SAT

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

H HELLAS SAT είναι ο ιδιοκτήτης του πρώτου ελληνικού δορυφόρου Hellas Sat 2, που εκτοξεύθηκε με επιτυχία και ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 2003. Η Hellas Sat διαχειρίζεται την πλήρη χωρητικότητα του δορυφόρου, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότιο Αφρική.

Η δέσμευση της εταιρείας είναι η διαρκής παροχή ολοκληρωμένων, αξιόπιστων και κορυφαίας ποιότητας δορυφορικών υπηρεσιών, με βασικό στόχο να αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές των πελατών στις περιοχές που δραστηριοποιείται.

Οι επιμέρους στόχοι της Hellas Sat είναι:

 • Η άριστη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση όλων των πελατών.
 • Η παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.
 • Η εξασφάλιση της κερδοφόρου ανάπτυξης του δορυφορικού δικτύου Hellas Sat και η εδραίωση του ονόματος και της τροχιακής θέσης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Η βελτιστοποίηση της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Διεύθυνση

Κωνσταντινουπόλεως 48

194 00

Κορωπί

 

Επικοινωνία

Τηλεφωνο: +30 210 6100600

Φαξ: +30 210 6645433

Iστοσελίδα: www.hellas-sat.net

 HELLAS SAT

HASI Member

HELLAS SAT is the owner of the Hellas-sat 2 satellite, the first Greek satellite, which was successfully launched and started operating in May 2003. Hellas Sat is the wholesaler and manager of the complete capacity and services of the satellite, offering contemporary, high quality services in Europe, Middle East and South Africa.

Hellas Sat is committed to constantly offer complemented, reliable and supreme quality satellite services, aiming to become one the first choices of clients in all regions.

 Hellas Sat is mainly aiming to:

 • Offer high quality services and satisfy the needs of all clients.
 • Offer high end and reliable services in competitive prices.
 • Ensure the growth of Hellas Sat Network and the establishment of the brand name and orbital position in the highly competitive satellite environment.
 • Optimize the know-how and skills of our human resource

Address

48 Konstantinoupoleos

194 00

Κoropi GR

 

Contact

Telephone: +30 210 6100600

Fax: +30 210 6645433

Website : www.hellas-sat.net

 TELETEL

Mέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

Η TELETEL είναι μια ιδιωτική ελληνική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1995, με σκοπό το σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων, και έχει ήδη μια μακρά ιστορία στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και προϊόντων στους τομείς του διαστήματος, της άμυνας και της αεροναυπηγικής. Η TELETEL συνεργάζεται πολύ στενά με την ευρωπαϊκή βιομηχανία έχοντας σχεδιάσει και προμηθεύσει λογισμικό και ηλεκτρονικά, εταιρείες όπως οι DASSAULT, SAGEM, THALES, MBDA, η EADS, η Airbus, η Alcatel-Lucent, η MOTOROLA και πολλούς άλλους πελάτες. Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ESA, η TELETEL επενδύει σε τεχνολογίες του διαστήματος με επιταχυνόμενο ρυθμό; είναι σήμερα μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές εταιρείες στο χώρο των τεχνολογιών διαστήματος. Η TELETEL παρέχει συστήματα, λογισμικό και ηλεκτρονικά για space on-board δίκτυα επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση σε συστήματα δοκιμών και επικύρωσης. Από το 2007, διάφορα έργα σε τεχνολογίες δοκιμών on-board επικοινωνιών (SPW, SPW-Τ, SPW-D, ΙΜΑ TSP, SCOC3, MIL-STD-1553, CAN, κλπ), ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, σημαντική εσωτερική υποδομή έχει σταδιακά κατασκευαστεί, και η TELETEL ήδη προωθεί τα δικά της προϊόντα (σειρά προϊόντων iSAFT) για την επικύρωση και την παρακολούθηση των δικτύων δεδομένων επί του σκάφους. Η TELETEL είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Διαστήματος (ΕΒΙΔΙΤΕ).

 

Διεύθυνση

Λ. Κηφισίας 124

115 26

Αθήνα

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +30 210 6983391

Φαξ: +30 210 6983391

Website: www.teletel.eu

 TELETEL

HASI Member

TELETEL, founded in 1995, is a private Greek software and hardware, design and development company, having a long history of providing development services and products in the space, defense and aeronautics sectors. Teletel works very closely with the European industry having provided software and hardware solutions to DASSAULT, SAGEM, THALES, MBDA, EADS, AIRBUS, ALCATEL-LUCENT, MOTOROLA and many other customers. Since Greece's membership to ESA, TELETEL invests in space technologies at an accelerating pace, being today one of the most successful Greek organizations in the space market. TELETEL's main competence is the provision of system, software and  hardware solutions mainly for space on-board data networks with special emphasis on test and validation. Since 2007, various activities in the validation of space related components (SpW, SpW-T, SpW-D, IMA TSP, SCOC3, MIL-STD-1553, CAN, etc.) have been successfully handled, internal infrastructure (i.e. representative testbeds for on-board network architecture) has gradually been built, and TELETEL has already released its own products (i.e. iSAFT PVS) for validation, monitoring of avionics data networks. Teletel is a founding member of the Hellenic Association of Space Industries (HASI).

Address

124 Kifissias Avenue

115 26

Athens

Contact

Telephone: +30 210 6983393

Fax: +30 210 6983391

Website: www.teletel.eu

 

SBOING

Μέλος ΕΒΙΔΙΤΕ

 

Η SBOING.NET ("navigation beyond") (www.sboing.net) είναι μια καινοτόμα ΜμΕ υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που υλοποιεί μια διεθνώς πατενταρισμένη, συνεργατική, crowdsourcing Web-2.0 / Web-3.0 τεχνολογία, για τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή κυκλοφοριακών, οδικών και αισθητήριων δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών δρομολόγησης για παγκόσμια δορυφορική πλοήγηση GPS. Οι χρήστες της καταγράφουν τις διαδρομές τους και τις ανταλλάσσουν με αναβαθμίσεις λογισμικού και κυκλοφοριακά δεδομένα, βάσει ενός συναλλακτικού συστήματος πιστωτικών μονάδων (ψηφιακό εικονικό νόμισμα, SCU), απολαμβάνοντας έτσι καλύτερη δρομολόγηση, ταχύτερες ενημερώσεις χαρτών και πιο ακριβείς εκτιμήσεις χρόνων δρομολόγησης, συγκριτικά με άλλους πλοηγούς και υπηρεσίες δρομολόγησης.

Η SBOING αναπτύσσει ενσωματωμένα συστήματα και συναφές λογισμικό για την υλοποίηση της τεχνολογίας SBOING και των εφαρμογών της.

Στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι να εξελιχθεί ταχύτατα σε μια νέα “Παγκόσμια Navi-Pedia”, έναν αξιοπαρατήρητο παράγοντα διεθνούς εμβέλειας στην αγορά δορυφορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δρομολόγησης, συγκεντρώνοντας γύρω της μια πολυπληθή κοινότητα ενεργών χρηστών, που θα συνεισφέρουν δεδομένα με πληθοπορισμό (crowdsourcing).

Η SBOING στοχεύει τόσο στην B2C λιανική αγορά πλοηγών και smartphones, όσο και στην B2B αγορά παρόχων εφαρμογών και δεδομένων πλοήγησης, διαχείρισης στόλου οχημάτων και μεταφορών (logistics), προσφέροντας λογισμικό GPS  πλοήγησης, ιστορικά κυκλοφοριακά δεδομένα, διαφήμιση, καθώς και υπηρεσίες θέσης (LBS) και δρομολόγησης.

Από την ίδρυσή της (2009) μέχρι σήμερα έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, όπως “MassChallenge 2011 competition”, “Arduino Contest 2011”, “NOKIA Mobile App Competition 2012”, “European Satellite Navigation Competition 2012”, “Copernicus Masters Competition 2014”.

Ο πλοηγός GPS, sbNavi™, διατίθεται για iOS από 11/2013, μαζί με δωρεάν χάρτες (βασισμένους στους OpenStreetMap) για όλον τον κόσμο, ενώ από 12/2014 θα είναι διαθέσιμος και για Android. Ο sbNavi™ ενσωματώνει το sbSirvVays, ένα εργαλείο στοχευμένων δυναμικών δημοσκοπήσεων, που διεξάγονται για θέματα Μεταφορών επί της κοινότητας των χρηστών SBOING. Επίσης, περιλαμβάνει το sbCliMate, ένα περιβαλλοντικό πληροφοριακά πρόσθετο με περιβαλλοντικές παραμέτρους από δεδομένα που λαμβάνονται από δορυφόρους γήινης παρατήρησης (EOS).

Η μεθοδολογία της SBOING είναι κατοχυρωμένη με διεθνείς πατέντες στις ΗΠΑ, Αυστραλία, Κίνα και σε 14 χώρες της Ε.Ε., ενώ αναμένεται (pending) στην Ινδία και το Ισραήλ.

Διεύθυνση

Κ. Καραμανλή 124

Διαβατά Δ. Δέλτα

57008 Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +30 2310 784608

Ιστοσελίδα: www.sboing.net

 

 

SBOING

HASI Member

 SBOING ("navigation beyond") (www.sboing.net) is an innovative, high-tech SME in the field of Information and Communications Technology (ICT), which implements an internationally patented, collaborative, crowdsourcing, Web-2.0 / Web-3.0 technology for the collection, processing and distribution of road information and traffic data, to provide improved routing with satellite-based navigation devices (GPS navigators). While driving around, SBOING users may record their routes and exchange them with software upgrades and traffic data, based on a credit exchange system (digital virtual currency, SCU), thus enjoying better routing, faster map updates and more accurate routing time estimates, compared to all other navigators and routing services.

SBOING develops embedded systems and associated software for the implementation of the SBOING technology and its applications.

The company's strategic objective is to rapidly evolve into the new “World Navi-pedia”, a noticeable player of international caliber in the market of satellite navigation software applications and services, with high visibility and a large, global, active user-community contributing with crowdsourcing.

SBOING targets both the B2C retail market of navigator and smartphone users, as well as the B2B market of navigation applications and traffic content providers, fleet management and logistics integrators, offering GPS navigation software, historical traffic data, mobile advertising, location based services (LBS) and routing services.

Since its founding (2009), SBOING has received several international distinctions and awards for "Innovation and Entrepreneurship", including from the "MassChallenge” competition (Boston, USA, 2011), the "Arduino Contest 2011", the "NOKIA Mobile App Competition" (Athens, 2012) and the “European Satellite Navigation Competition” (ESNC-2012), “Copernicus Masters Competition 2014”.

The SBOING GPS navigator app, sbNavi™, is already available for iOS since 11/2013, along with free OpenStreetMap-based maps of the entire world, while the Android version is expected by 12/2014. sbNavi™ contains sbSirvVays, a client tool for targeted, dynamic surveys, conducted on Transport issues over the SBOING community. It also comes with sbCliMate, an environmental info-layer (add-on) with environmental measures derived from Earth observation satellite (EOS) datasets.

The SBOING methodology has patents granted in the USA, Australia, China, 14 EU countries and pending in India and Israel.

Address

K. Karamanli 124

Diavata D. Delta

57008 Thessaloniki

Contact

Tel: +30 2310 784608

Website: www.sboing.net

 

 


Member br /> Registration

Design by