Νέα

Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

 

Ημερίδα Δικτύωσης Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών συμμετοχής της Ελλάδας, ως πλήρους κράτους-μέλους, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος/ΕΟΔ (European Space Agency/ESA), η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ο Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (si-Cluster), η Ένωση Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και η Μονάδα Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, διοργανώνουν Ημερίδα Δικτύωσης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας, την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015, στην Αθήνα.

Στόχος της Ημερίδας είναι η γνωριμία και δικτύωση όλων των ελληνικών φορέων που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα του Διαστήματος, με απώτερο στόχο την διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασιών τόσο εντός και όσο και εκτός δραστηριοτήτων του ΕΟΔ.

Η εκδήλωση απευθύνεται στο σύνολο την ελληνικής βιομηχανίας και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας με αντικείμενα δραστηριοτήτων συναφή προς τον τομέα του Διαστήματος, ανεξαρτήτως της προηγούμενης εμπειρίας τους, των δυνατοτήτων τους ή της συμμετοχής τους στους ανωτέρω συλλογικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες φορείς θα πραγματοποιήσουν ολιγόλεπτες παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων τους και στη συνέχεια θα υπάρξει χρόνος για εποικοδομητικές συζητήσεις, διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις και δικτύωση.

Ενδεικτικά, συναφή αντικείμενα προς τον τομέα του Διαστήματος είναι:

  • Μικροηλεκτρονική (ολοκληρωμένα κυκλώματα, αισθητήρες κ.λπ.)
  • Προηγμένα υλικά, προηγμένες μέθοδοι παραγωγής και συσσώρευσης ενέργειας
  • Συστήματα και εφαρμογές επίγειων σταθμών
  • Ρομποτική και αυτοματισμοί
  • Τηλεπικοινωνίες και ολοκληρωμένες εφαρμογές
  • Ανάπτυξη λογισμικού για δορυφορικές εφαρμογές
  • Παρατήρηση Γης και εφαρμογές/υπηρεσίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην Ημερίδα εδώ, το συντομότερο και οπωσδήποτε μέχρι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015, για να διευκολυνθεί η διοργάνωση. Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή στην εκδήλωση. Η Ημερίδα έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο α2-innohub στο Μαρούσι, αλλά θα υπάρξει επιβεβαίωση του χώρου αμέσως μετά την παραπάνω ημερομηνία, εάν οι συμμετοχές ξεπεράσουν τον προγραμματισμό.

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω σημεία επαφής: ΓΓΕΤ: Μιχαήλ Κώτσιας (Τ: 210.74.58.115, Ε: ), Βασίλειος Kαλερίδης, (Τ: 210.74.58.118, Ε: ), ΕΒΙΔΙΤΕ: Σοφία Κορδικόρη (Τ: 210.67.71.975, E: , Corallia: Παναγιώτης Γεωργιάδης (T: 210.63.00.785, E: ), Γιούλη Μεγαγιάννη (T: 210.63.00.787, E: .

 

[ Τίτλοι ειδήσεων ]