Νέα

Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

 

Η INASCO στο JEC Europe 2014 International Composites Show

Συμμετοχή στην διεθνή εμπορική έκθεση για παραγωγικές διεργασίες συνθέτων υλικών, JEC Europe 2014, 11-13 Μαρτίου 2014

Η ΙΝΑSCO συμμετείχε στην διεθνή έκθεση JEC Europe 2014, όπου και εξέθεσε τις καινοτόμες τεχνολογίες της. Η JEC Europe 2014, είναι η μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τεχνολογιών για παραγωγικές διεργασίες συνθέτων υλικών, όπου και συγκεντρώνει 1000+ περίπτερα εκθετών και προμηθευτών, σε ένα κοινό 27,000+ επισκεπτών που σχετίζονται με την διεθνή αγορά του Αεροδιαστήματος και των Συνθέτων Υλικών.

Η εταιρία εξέθεσε στο κοινό της έκθεσης, την ιδία και καινοτόμο οικογένεια βιομηχανικών τεχνολογιών DiAMon που χρησιμοποιείται στην κατασκευή συνθέτων υλικών και μερών (βιομηχανικά συστήματα, βιομηχανικοί αισθητήρες, έξυπνο λογισμικό παρακολούθησης παραγωγής και εξειδικευμένα ηλεκτρονικά). Ένας μεγάλος αριθμός αεροδιαστημικών κατασκευαστικών εταιριών, με ηγετική θέση στην διεθνή αγορά (Primes, Tier1’s, προμηθευτές πρώτων υλών, κατασκευαστές γραμμών παραγωγής και μηχανημάτων, συμβουλευτικές εταιρίες διεργασιών και μηχανολογίας), επισκέφθηκαν το περίπτερο της INASCO και εξέφρασαν σημαντικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες της εταιρίας καθώς και για τις γενικότερες δραστηριότητες και την τεχνογνωσία της.

Τα εξειδικευμένα επιχειρηματικά, marketing και τεχνικά στελέχη της εταιρίας, έκαναν ζωντανή επίδειξη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, του τρόπου χρήσης, των οικονομικών/παραγωγικών οφελών και του τεχνολογικού πλεονεκτήματος, που μπορούν να αποκτήσουν κάνοντας χρήση της οικογένειας τεχνολογιών DiAMon, στις βιομηχανικές γραμμές παραγωγής τους. Τα στελέχη της εταιρίας παρουσίασαν στους επισκέπτες της έκθεσης, πως μπορούν χρησιμοποιήσουν την οικογένεια τεχνολογιών DiAMon on-line στις παραγωγικές τους διαδικασίες ώστε να αποκτήσουν Διασφάλιση Ποιότητας παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, και παρακολούθηση/έλεγχο των κυρίων παραγωγικών παραμέτρων που οδηγούν την κατασκευή συνθέτων υλικών και μερών.


Το εκθεσιακό περίπτερο της INASCO

 
Tα στελέχη της INASCO

Οι καινοτόμοι βιομηχανικοί αισθητήρες της INASCO

Ημέρα Έναρξης

 

[ Τίτλοι ειδήσεων ]