Νέα

Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

 

H ΕΒΙΔΙΤΕ στο Industry Space Days 2014

18 Ιουνίου 2014: Οι Ημέρες της Βιομηχανίας Διαστήματος (Industry Space Days - ISDs) διοργανώνονται από την ESA με στόχο τη συγκέντρωση των κυριότερων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τομέα του διαστήματος. Ο κύριος σκοπός είναι η αύξηση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων εταιρειών (ΜμΕ) στις διαστημικές δραστηριότητες και η προώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής γόνιμων πληροφοριών που θα οδηγήσουν σε συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων φορέων σε ολόκληρο το διαστημικό τομέα.

Για το σκοπό αυτό και για τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών επαφών οι ενέργειες περιλαμβάνουν: προκαθορισμένες συναντήσεις εκπροσώπων από κάθε εταιρεία, έκθεση η οποία εστίασε στις καινοτομίες και την τεχνογνωσία των επιλεγμένων ΜμΕ, ενημέρωση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για συνεργασίες με μεγάλους ομίλους και οργανισμούς καθώς και παρουσιάσεις για τις προοπτικές και τις τάσεις της αγοράς του διαστήματος.

Μία εκδήλωση γεμάτη με ευκαιρίες για τις Ελληνικές ΜΜΕς

Οι 5ες ISDs διοργανώθηκαν από τις 3 έως 4 Ιουνίου 2014 στο ESTEC, European Space Research and Technology Centre της ESA στο Νόρντβαϊκ, Ολλανδία.

Τριάντα χώρες εκπροσωπήθηκαν από συνολικά 869 συμμετέχοντες, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά πάνω από 8,000 BtoB επιχειρηματικές συναντήσεις. Σημαντική ήταν παρουσία της Ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας με 14 συμμετέχουσες Ελληνικές ΜμΕ, ονομαστικά: Planetek Hellas, Inasco, EMTech, Prisma, ISI Hellas, Terraspatium, ESS, Teletel, Space Hellas, Adamant, Irida Labs, Space Asics, Aratos, Dedalos, Logikon Labs, καθώς και εκπρόσωπους της ΕΒΙΔΙΤΕ και του si-cluster.

Επιπλέον, εκπρόσωποι ελληνικών εταιρειών και ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ συναντήθηκαν σε μια κλειστή διάσκεψη με εκπροσώπους της ESA με στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας με τα στελέχη της ESA. Τα μέλη της ESA παρουσίασαν αναλυτικά τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού και τα σχετικά τεχνολογικά προγράμματα TRP καιGSTP, που απευθύνονται στις εταιρείες για να παρέχουν καινοτόμες λύσεις

Σκοπός του διαλόγου μεταξύ του Οργανισμού και των Ελληνικών εταιρειών ήταν να προσδιοριστούν δράσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των Ελληνικών εταιρειών ώστε να βρεθούν και οι κατάλληλοι δυνητικοί συνεταίροι.

"Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για την έως τώρα συνεργασία καθώς και για την ανταπόκρισή του στο αίτημα της Ελλάδας για τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν να αναδείξουν τις αναμφισβήτητες δυνατότητες των Ελληνικών  εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και προσβλέπουμε στις επόμενες αντίστοιχες δράσεις", είπε ο Βασίλης Καλερίδης, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας.

Σημαντική δράση στα πλαίσια των Ημερών της Διαστημικής Βιομηχανίας ήταν και οι προγραμματισμένες συναντήσεις των Ελλήνων εκπροσώπων με τεχνικά στελέχη της ESA. Στις συναντήσεις αυτές κάθε εταιρεία παρουσίασε την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της στο τομέα του Διαστήματος. Ακόμα κάθε εταιρεία είχε τη δυνατότητα να συζητήσει με το τεχνικό στέλεχος και να λάβει συμβουλές για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον διαστημικό κλάδο.

Παράλληλα, τα τεχνικά στελέχη της ESA, έχοντας μια πιο λεπτομερή εικόνα των τεχνολογιών που αναπτύσσονται από τις Ελληνικές εταιρείες, θα μπορέσουν ευκολότερα να αναγνωρίσουν ευκαιρίες για συνεργασία σε επικείμενες αποστολές της ESA και έτσι να ενισχυθούν οι συνεργασίες των Ελληνικών εταιρειών με τους Κύριους Ανάδοχους (Prime Contractors) των έργων της ESA αλλά και με τον ίδιο τον Οργανισμό.


Τα οφέλη που προκύπτουν από την εκδήλωση ISD

Οι Ημέρες αυτές παρείχαν:

Έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη δημιουργία νέων επαφών :

Η εκδήλωση ISD έδωσε την ευκαιρία στις εταιρείες να προ – κανονίσουν και να έχουν έναν σημαντικό αριθμό συναντήσεων με πιθανούς συνεργάτες, τους οποίους σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν δύσκολο να γνωρίσουν. Η διαδικασία αυτή έδωσε την ευκαιρία στις ελληνικές ΜμΕ να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τους διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσής και εμπειρίας τους, με βασικό σκοπό τη θέσπιση νέων εταιρικών σχέσεων.

Ένα αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας και εξοικονόμησης χρόνου:

Οι ευκαιρίες που αναδύονται μέσω των συναντήσεων στις ISDs σημαίνουν ότι μια ΜμΕ έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει και εν δυνάμει να ξεκινήσει πολύτιμες συνεργασίες και να αποκτήσει νέες γνώσεις από πηγές που συχνά δεν είναι ορατές από τη θέση των ΜμΕ στην αλυσίδα αξιών.

Μια ευκαιρία να εκθέσουν την τεχνογνωσία και τα προϊόντα τους:

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έλαβε χώρα μια έκθεση τεχνολογίας, όπου οι ΜμΕ που το επιθυμούσαν παρουσίασαν τα προϊόντα τους, τις καινοτομίες και την τεχνογνωσία τους. Αυτό παρήχε μια επιπλέον ευκαιρία για άτυπες ad-hoc συναντήσεις με άλλους επαγγελματίες δίνοντας τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 

 

 

[ Τίτλοι ειδήσεων ]