Νέα

Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών

 

Yπογραφή συμφωνίας συνεργασίας του si-Cluster με το ΥΠΕΘΑ

Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2014: Το γνωστό ρητό «η δύναμη εν τη ενώσει», βρήκε σήμερα εφαρμογή στον ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο της αεροδιαστημικής στη χώρα μας, με την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του si-Cluster (Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο α1•innohub στο Μαρούσι, με την παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών και εκπροσώπων του ΥΠΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ και του si-Cluster.

H συμφωνία επισφραγίζει τις προσπάθειες, που ξεκίνησαν πριν από ενάμιση χρόνο, για τη δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών του ΥΠΕΘΑ και των 30 επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων του si-Cluster, με σκοπό να ενισχυθεί το πνευματικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται στον κλάδο της αεροδιαστημικής στη χώρα και να αναπτυχθούν τεχνολογίες και εφαρμογές που θα προσελκύσουν ακόμα μεγαλύτερη ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα και καινοτομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπογράφεται επίσημη συμφωνία συνεργασίας τεχνολογικού cluster με δημόσιο φορέα για την επεξεργασία απαιτήσεων, τη δοκιμή της λειτουργικότητας των παραγόμενων τεχνολογιών και εφαρμογών και τη συνολική αξιολόγησή τους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο, το si-Cluster επιβεβαιώνει επιτυχώς την ανάπτυξη της τριπλής έλικας (βιομηχανίας, πανεπιστημίων/ ερευνητικών κέντρων και δημόσιων οργανισμών) για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού και την οργανωμένη, συντονισμένη και στρατηγική ανάπτυξη τεχνολογικά άρτιων και διεθνώς ανταγωνιστικών τεχνολογιών αιχμής.

Η συμφωνία, που αποτελεί αποτέλεσμα του έργου «Δημιουργία και Λειτουργία Δομής Διαχείρισης και Ανάπτυξης του si-Cluster», που υλοποιεί το Corallia, ξεκινά άμεσα με τη συνεργασία στην υλοποίηση τριών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας: του έργου ACRITAS που αναπτύσσει εφαρμογές παρατήρησης της γης, μεταξύ άλλων για την ασφάλεια και την επιτήρηση συνόρων, του έργου MENELAOS που ολοκληρώνει ένα αδρανειακό σύστημα πλοήγησης και του CIDCIP που δημιουργεί καινοτόμους αλγόριθμους συμπίεσης δεδομένων.

Οι κύριοι εμπνευστές και συντελεστές της συμφωνίας, οι κ.κ. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P. (Corallia), Δρ. Αθανάσιος Πότσης (ΕΒΙΔΙΤΕ), Αντισμήναρχος (ΜΑ) Γεώργιος Καντεράκης, PhD (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) και οι υπογράφοντες, Καθηγητής Βασίλειος Μακιός (Corallia), και Σμήναρχος (Μ) Γεώργιος Δελής, PhD (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) δήλωσαν ότι αυτή η συμφωνία οριοθετεί ένα μοναδικό πλαίσιο συνεργασίας και εισάγει μια νέα κουλτούρα, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορεί παρά να είναι μόνο θετικά για τη χώρα.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου


(Από πάνω αριστερά προς δεξιά): Δρ. Jorge-A. Sanchez-P. (Corallia), Δρ. Αθανάσιος Πότσης (ΕΒΙΔΙΤΕ), Αντισμήναρχος (ΜΑ) Γεώργιος Καντεράκης, PhD (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ),
(από κάτω αριστερά προς δεξιά): Καθηγητής Βασίλειος Μακιός (Corallia), και Σμήναρχος (Μ) Γεώργιος Δελής, PhD (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ)

Εκπρόσωποι του si-Cluster και του ΥΠΕΘΑ κατά την υπογραφή της συμφωνίας

 

 

[ Τίτλοι ειδήσεων ]