Δρ. Βαγγέλης Κόλλιας

 Δρ. Βαγγέλης Κόλλιας

Ο Δρ Βαγγέλης Κόλλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Από το 1996 εργάζεται στην TELETEL Α.Ε. (www.teletel.eu), όπου κατείχε διάφορες θέσεις, από ανάπτυξη λογισμικού έως τη διαχείριση έργων. Από το 2007 είναι ο Διευθυντής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε & ΤΑ) της TELETEL, όντας υπεύθυνος για το συντονισμό πολυάριθμων Διεθνών Αναπτυξιακών Έργων στους τομείς των προϊόντων της αεροδιαστημικής, της άμυνας και των τηλεπικοινωνιών. Ασχολείται πολύ ενεργά με έργα ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων, για τους τομείς της πολιτικής αεροπορίας και του διαστήματος.

Σήμερα είναι υπεύθυνος για τα προϊόντα iSAFT, όλες τις δραστηριότητες Ε & Α που σχετίζονται με τον τομέα του διαστήματος και τις σχετικές μελέτες με την ESA. Έχει υπηρετήσει με επιτυχία ως συντονιστής σε πολλά διεθνή προγράμματα Ε & Α για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (RACE Ι & ΙΙ, ESPRIT, DRIVE II, ACTS, IST, GROWTH) και έχει συμμετάσχει σε διάφορα αναπτυξιακά έργα των ESA, ΝΑΤΟ, EDA & GJU.

Από το 2008, είναι ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστήματος.

© Hellenic ASI. All rights reserved.
Κατασκευή Ιστοσελίδας Φιλοξενία Ιστοσελίδας by DAZZLINK